NOB DIEP IN DE RODE CIJFERS

Het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB) is het afgelopen jaar diep in de verliezen gedoken. Onder de streep resteerde een negatief resultaat van 28.4 miljoen gulden vergeleken met een nettowinst van 11.7 miljoen in het jaar ervoor.

Voorzieningen voor een ommekeer bij het NOB vormden de belangrijkste oorzaak van het verlies. Die reserveringen beliepen 55.5 miljoen, ruim tien keer zoveel als het voorgaande jaar. Die post betrof zowel personele wijzigingen plus een sociaal plan, kostenbesparende maatregelen en de herstructurering waarbij het NOB werd omgevormd tot een holding met zes werkmaatschappijen.

Maar ook wist NOB bitter weinig over te houden van de 4% hogere omzet van 582 miljoen gulden, zo blijkt uit het vrijdag verschenen jaarverslag. Dat kwam vooral omdat de personeelskosten stegen. Ook de externe kosten, onder meer voor uitbesteed werk, gingen omhoog. Het bedrijfsresultaat in 1999 bedroeg daardoor amper zeven ton tegen 17 miljoen in 1998.

President-directeur Ad Huijsmans is evenwel optimitisch gestemd. Hij sprak van een – structurele omslag naar een economisch evenwichtige bedrijfsvoering – en beloofde dat zijn bedrijf in 2000 weer winst zal maken. De basis daarvan ligt in zijn ogen op het Media Park in Hilversum. Bij dat onderdeel van NOB Vastgoed moet een concentratie aan informatie-, communicatie- en technologiebedrijven ontstaan die gaan samenwerken met de audiovisuele ondernemingen. (RadioVisie)

Gerelateerde berichten