Regionale omroep zet alles op Kanaal 9

Twee heren kijken nieuwsgierig naar de nieuwe ‘stationcall’ op het televisiescherm. De kaart van de provincie Utrecht komt in beeld, dan volgen cijfers. Een muziekje begeleidt het optellen: van de 1 naar de 9. ‘Kanaal 9 Utrecht’ is geboren.

Een nieuwe vormgeving, een nieuwe start. De jongste regionale televisieomroep -die van de provincie Utrecht- is vanaf aanstaande maandag op televisieschermen in alle Utrechtse huiskamers te bewonderen.

Na een half jaartje proefdraaien staat het sein op groen.
Met de definitieve naam ’Kanaal 9 Utrecht’ loopt de omroep ook niet langer het risico dat de provincie Utrecht om die reden de toegezegde miljoenensubsidie intrekt. De provincie eiste het woordje ‘Utrecht’ in de naam van de nieuwe omroep. ,,De volledige naam zullen we zeker op het briefpapier vermelden,’’ aldus directeur Chris van Oosterzee. ,,In onze uitzendingen doen we meer met het cijfer 9. De negen is een mooi cijfer voor de vormgeving. En ach, het is een redelijk compromis.’’
,,En dát is toch duidelijk de kaart van de provincie Utrecht,’’ grapt hoofdredacteur Klaas-Pieter Rieksen, wijzend op de kaart die in beeld komt.

‘Kanaal 9 Utrecht’ start vandaag in een nieuw jasje met een nieuw programma-aanbod. Het televisiebedrijf heeft een jaarlijks werkkapitaal van 8,4 miljoen gulden. Tot eind 2001 zijn de uitzendingen gararandeerd. De lasten worden gezamenlijk gedragen door de provincie Utrecht en de rijksoverheid.

Overigens zijn het uiteindelijk de Utrechtse burgers die betalen, via de inkomstenbelasting.
‘Nieuws op 9’, ‘Kijk op 9’ en ‘Week op 9’ zijn de centrale programma’s van de nieuwe omroep. De eerste twee zijn doordeweeks aansluitend aan het zes uurjournaal van de NOS te bekijken, het derde is een overzichtsprogramma in het weekeinde. Overdag is er tekst-televisie en in de latere avonduren worden herhalingen gepresenteerd. Het archief (historische beelden) en het regiojournaal (samen met andere regionale omroep en de Wereldomroep) completeren het aanbod.

Maar als het aan hoofdredacteur Rieksen ligt, wordt het programma-aanbod op termijn nog uitgebreid met cultuur, sport, economie en verkeer en vervoer. Die programma’s kunnen niet worden betaald uit het gewone budget; daarvoor worden sponsors gezocht. ,,Je kunt dan denken aan een bank, de provincie, een voetbalclub, Rijkswaterstaat… dat soort instanties.’’

De samenwerking met de sponsors van FC Utrecht die aan een eigen televisiezender werken, staat momenteel op een laag pitje. Rieksen: ,,Sportbeelden zijn grote handel. Die kunnen wij niet betalen. En als we dat wel zouden kunnen, wat voor zin heeft het als je pas maandag een wedstrijdverslag kunt uitzenden?’’ (Amersfoortsecourant)

Gerelateerde berichten