Zoeken
Sluit dit zoekvak.

OOK ALLOCHTONEN LUISTEREN MEESTAL COMMERCIEEL

Het luisteren naar de ‘eigen’ radiostations neemt aanzienlijk af onder de allochtone bevolkingsgroepen in Rotterdam. Jongeren van de tweede generatie zijn veel minder geïnteresseerd in de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse programma’s dan hun ouders. Zij geven, net als hun autochtone leeftijdsgenoten, vooral de voorkeur aan commerciële omroepen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) in Rotterdam. Het volledige rapport, waarin ook gepeild wordt naar kijk- en leesgewoontes lees je in het Rotterdams Dagblad van 02/01/2000. (Ook online terug te vinden op dezelfde datum in de rubriek ‘Media’).

Radioluisteren niet echt in trek
Onder de eerste generatie Turken en Marokkanen is er een grote groep, ruim een derde, die nooit naar de radio luistert. Maar ook Marokkaanse jongeren zijn geen echte radioluisteraars. Een op de vijf zegt het zelfs nooit te doen. Ook hier geldt dat de meeste allochtonen, vooral de jongeren, vooral veel afstemmen op de commerciële stations. Ook lokaal wordt relatief veel geluisterd, zo blijkt uit het onderzoek. Oudere Surinamers (54%) luisteren het vaakst naar de eigen zenders. Bij de Turken zijn dat vooral de jongeren, meer dan de helft. Marokkanen, jong of oud, doen dat nauwelijks. Alledrie de bevolkingsgroepen luisteren beduidend minder naar Nederlandse publieke radiostations dan autochtone Rotterdammers. De Migrantenomroep scoort vooral hoog bij de Marokkanen.

Onderzoek was niet uitgebreid genoeg
Directeur B. Bourzik van de Migrantenomroep Rotterdam zet zijn vraagtekens bij de uitkomsten van het COS-onderzoek. Volgens hem is er nooit echt goed onderzoek gedaan in deze stad naar het kijk- en luistergedrag van allochtonen.

B. Bourzik: – Het onderzoek van de COS is veel te summier. Ik denk dat allochtonen altijd naar eigen zenders zullen blijven kijken en luisteren zolang ‘Nederlandse’ media te weinig aandacht schenken aan deze groep. De huidige zenders vormen geen afspiegeling van de samenleving. Niet alleen omdat er weinig tot geen allochtonen in dienst zijn en er weinig informatie over deze doelgroep wordt gegeven, maar ook omdat er geen Turkse, Surinaamse en Marokkaanse muziek wordt gedraaid. En dat willen die jongeren nou juist graag horen. (RadioVisie)

Gerelateerde berichten