Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Blokkade van toegangsweg Nozema opgeheven na gesprek met directie.

Lopikerkapel, vrijdag 20 juli 2001. Een aantal bewoners van de wijk Zenderpark in IJsselstein, die overlast ondervindt van de tijdelijke verhoging van het zendvermogen van de masten in Lopikerkapel hebben vanmorgen omstreeks 7.00 uur de toegangsweg naar het Nozema gebouw geblokkeerd. Reden van de protestactie was de inschakeling van de “back-up” zender in Lopikerkapel. In een gesprek met directeur Koning hebben beide partijen hun standpunt nog eens duidelijk gemaakt. Uitkomst van het gesprek is dat Nozema heeft toegezegd bereid te zijn op korte termijn met de actievoerders en de gemeente IJsselstein om tafel te gaan zitten om te komen tot een snelle oplossing van het probleem. De protestactie verliep ordentelijk en werd omstreeks half 9 beëindigd.

Nozema zendt tijdelijk uit met verhoogd vermogen vanuit Lopikerkapel. Dit kan in de directe omgeving storingen op apparatuur veroorzaken. De “back-up” zender is ingeschakeld in verband met groot onderhoud van het zenderpark Flevoland. Het totale zendvermogen komt overigens niet boven de grenswaarde (240 kWatt) waar Nozema een milieuvergunning voor heeft. Inwoners van de wijk zenderpark die overlast van deze tijdelijke situatie ondervinden kunnen hun klacht melden bij de gemeente IJsselstein. Hiermee is overeengekomen dat zij de klachten in behandeling nemen die ontstaan in de periode tussen de bouw van de woonwijk Zenderpark en de verplaatsing van de zendmasten. De gemeente schakelt hiervoor een technisch bureau in (A.B.T. uit Arnhem tel. 026 – 368 31 11). Klachten die nu binnenkomen weigert de gemeente echter te behandelen. Ze stuurt deze klagers onterecht door naar Nozema. Tot nu toe zijn er in anderhalve week bij Nozema twaalf geregistreerde klachten bekend. Nozema is nog steeds van mening dat de best mogelijke oplossing gevonden wordt in de verplaatsing van de masten zoals voorgesteld in het plan van de heer Tommel.

Wettelijke verplichting
Eens in de zes jaar moeten er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan het zendstation Flevoland. Dit station zendt de programma’s van Radio 1 en AM 747 (voorheen radio 5) uit via de middengolf. Om veilig te kunnen werken wordt het station tijdens de onderhoudswerkzaamheden enkele weken uitgeschakeld. Om toch de radioprogramma’s van de publieke omroep uit te kunnen zenden, wordt er gedurende deze periode overgeschakeld naar de “back-up” zender in Lopikerkapel. Deze zenders zijn speciaal bedoeld om de uitzendingen over te nemen tijdens calamiteiten (grote storingen) en onderhoud. Nozema heeft hiervoor wettelijke-, en contractuele verplichtingen. In 1998 was bovengenoemd onderhoud al gepland, maar omdat er toen sprake was van een spoedige verplaatsing van de zendmasten in de buurt van de wijk Zenderpark, is dit onderhoud toen uitgesteld. Onderhoud kan niet verder worden uitgesteld, omdat anders de technische staat van het zendstation Flevoland in het geding komt.(M)

Gerelateerde berichten