Search
Close this search box.

Reclamecodes beperken concurrentie niet

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft bepaald dat de voorschriften van de Stichting Reclame Code over misleidende en vergelijkende reclame niet in strijd zijn met het kartelverbod. De voorschriften gaan niet verder dan wat reeds is voorgeschreven door de wet. De overige fatsoensnormen leggen weliswaar bepaalde grenzen op, maar die zijn nodig om reclame maatschappelijk aanvaardbaar te houden en zijn daardoor niet in strijd met de Mededingingswet.

De normen zijn gebaseerd op breed in de maatschappij aanvaarde principes en bedoeld om de consument te beschermen en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Bij de Stichting Reclame Code zijn vrijwel alle partijen die te maken hebben met reclame aangesloten. Omdat de afspraken de concurrentie niet beperken, heeft de NMa beslist dat geen ontheffing nodig is van het kartelverbod.

Gerelateerde berichten