Harmen Siezen beste nieuwslezer

Uit een onlangs gehouden onderzoek blijkt dat Harmen Siezen de beste nieuwslezer van Nederland is. Het RTL Nieuws en het NOS journaal komen als beste journaals uit de bus. De waardering voor Het Nieuws van SBS6 en Net 5 blijft achter.

Onlangs is er een onderzoek verricht onder 800 Nederlanders van 12 jaar en ouder naar de populariteit van nieuwslezers en -lezeressen enerzijds en de waardering voor journaals anderzijds. Harmen Siezen (13%) is de beste nieuwslezer op grote afstand gevolgd door Henny Stoel (6%), Jan de Hoop, Jeroen Pauw en Philip Freriks (allen 5%). Ruim éénderde heeft geen voorkeur. Met name hoger opgeleiden (éénderde van de universitair geschoolden) en oudere generaties (éénvijfde van de 50-plussers) vinden dat Harmen Siezen het nieuws als geen ander weet te brengen. Jongeren (12-17 jaar) daarentegen vinden Harmen Siezen zelden de beste nieuwslezer. Hun voorkeur gaat het vaakst uit naar Pernille La Lau (6%). Overigens heeft de helft van de jongeren (54%) geen voorkeur.

NOS-journaal en het RTL-nieuws
Het NOS-journaal en het RTL-nieuws worden evengoed gewaardeerd (gemiddeld rapportcijfer 7,0). Over de kwaliteit van Het Nieuws is de Nederlandse volwassen bevolking minder te spreken (gemiddelde 6,6). Jongeren (12-17 jaar) laten een ander beeld zien. Ze waarderen de berichtgeving van Het Nieuws wel (gemiddeld 6,9) en die van het NOS-journaal veel minder. Mannen beoordelen journaals kritischer dan vrouwen, het NOS-journaal uitgezonderd. [M]

Gerelateerde berichten