Pittig debat in Tweede Kamer over frequenties

Vanochtend vond in de Tweede Kamer het langverwachte debat over de etherfrequenties plaats. In dit debat ging de Tweede Kamer in conclaaf met staatssecretarissen De Vries en Van der Ploeg van respectievelijk V&W en OC&W.

Het debat begon ongewoon pittig met een betoog van Bakker (D66), waarin hij fors uithaalde naar de afhandeling van het frequentieprobleem. Hij gebruikte termen als ‘verneuken’ en ‘onbeschoft gedrag’ om het gedrag van beide bewindslieden te kenmerken. Hij verweet Van der Ploeg dat de ambtenaren met dubbele agenda’s werkten, en dat beide bewindslieden hun ambtenaren niet in de hand hebben. Ook het feit dat er lange tijd een akkoord bleek te zijn met de zittende partijen, wat achteraf toch weer misging, is Bakker in het verkeerde keelgat geschoten: “Hoe is het mogelijk dat het kabinet het steeds weer in het honderd laat lopen”, fulmineerde hij.

Van der Ploeg (OC&W) liet deze beweringen niet over zijn kant gaan en reageerde buitengewoon fel.” U doet alleen maar vage suggesties, maar maak de beweringen ook eens hard. Ik heb geen idee waar u het over heeft.” Van der Ploeg gebruikte zelf ook het woord onbeschoft om de kritiek van Bakker te kenmerken.

Problemen voor De Vries
Ook Joop Atsma (CDA) haalde na afloop van het debat fors uit, naar De Vries van Verkeer en Waterstaat. Het CDA wil een debat over het optreden van De Vries gedurende de afhandeling van dit dossier. Hij vind dat De Vries de Kamer regelmatig onjuist en onvolledig heeft voorgelicht. Dit is een politieke doodzonde. Eerder dreigde De Vries (VVD) hierdoor ook al in grote problemen te komen, maar dat is toen op het laatste moment afgewend. Nu lijken de problemen echter weet terug te komen. Ook D66 en GroenLinks willen een debat, en zinspelen op moties. Dit betekent dat de positie van De Vries aan een zijden draadje kan komen te hangen. Atsma: “De Vries moet zelf haar conclusies maar trekken”. Volgens hem had De Vries al veel eerder op moeten stappen.

Kritiek
In de Tweede Kamer was er dus algemene kritiek over de houding van de beide staatssecretarissen in het frequentieprobleem. Ook het feit dat er nu wederom woede is ontstaan in de commerciele radiowereld is bij verschillende Kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. De zittende partijen zijn furieus over de Kabinetsplannen, nu blijkt dat er een aantal zenders fors op achteruit zullen gaan ten opzichte van de huidige dekking. Met name Business Nieuws en 10FM komen er bekaaid vanaf. Beide stations moeten hun AM frequentie inleveren, en Radio 10FM gaat er ook op FM-gebied op achteruit.

De Kamer reageerde ook hierop zeer kritisch. Met name BNR komt er volgens de parlementariers slecht vanaf, omdat op deze wijze concurrentie met Radio 1 een onbegonnen zaak is.

Tegenvoorstel
Uit het overzicht van De Vries blijkt dat Radio 538 een dekking zal verkrijgen van 67 procent krijgt, Sky Radio 68, Radio 10 56, Noordzee FM 69, Yorin FM 65 en Classic FM 49 procent. Voor nieuwkomers zijn pakketten met een dekking van 62 en 59 procent te verdelen. De zittende partijen zijn het hier absoluut niet mee eens. Aangezien ze fors meer moeten gaan betalen voor hun frequenties, willen ze een betere dekking hebben. Daarom hebben zij een tegenvoorstel gedaan waarin deze zenders er wel iets op vooruit gaan.

Volgens dit voorstel zou Radio 538 een dekking moeten krijgen van 71 procent voor 2.425.000 euro, Sky Radio 71 procent (ook 2.425.000 euro), Radio 10FM wil 60 procent voor 1.611.000 euro, BNR vraagt om 59 procent voor 278.000 euro, Yorin FM wil naar 71 procent, ook voor 2.425.000 euro, en Classic FM wil 50 procent voor 235.000 euro. De nieuwkomers zouden dan 60 en 50 procent dekking moeten verkrijgen. Dit voorstel is echter door V&W aan de kant geschoven (zie ook het nieuws van gisteren), tot grote woede van de zittende partijen.

Kamer toch akkoord
Uiteindelijk is de Kamer toch accoord gegaan met de plannen van het Kabinet. Wel is er geeist dat BNR een betere dekking krijgt dan er nu in het plan staat vermeld. De Kamer was wel zeer ontevreden met de hele afhandeling van dit dossier en de langlopende discussie die vooraf is gegaan aan deze tijdelijke oplossing. Na de verkiezingen zal het hele verhaal overigens weer opnieuw beginnen. Daarnaast is het maar zeer de vraag of een en ander nu opgelost is, gezien het feit dat de commerciele zenders woest zijn over de handelswijze van de overheid, en zich er wellicht niet bij neer zullen leggen. [MvD]