Wereldomroep presenteert nieuw reorganisatieplan

Gedwongen ontslagen worden waarschijnlijk tot een minimum beperkt.

Er ligt een nieuw plan voor reorganisatie van de Wereldomroep. Wederom worden daarin forse bezuinigingen aangekondigd. Maar in tegenstelling tot het zeer slecht ontvangen reorganisatieplan van een paar maanden geleden, lijkt dit plan wel de steun van het personeel te krijgen. Gedwongen ontslagen worden waarschijnlijk tot een minimum beperkt.

Alle publieke omroepen in Hilversum moeten in mindere of meerdere mate bezuinigen. Dat is geen nieuws. Maar het bezuinigingsplan waarmee de directie van de Wereldomroep een paar maanden geleden naar buiten kwam, sneed wel heel erg diep. Zo zou in de winter een groot deel van de dagelijkse, Nederlandstalige uitzendingen voor Europa komen te vervallen.

Ook de inhoud van de overgebleven uitzendingen zou volgens dat plan verschralen. Het actualiteitenblok bijvoorbeeld zou uitsluitend moeten bestaan uit quotes, meegesneden uit de uitzendingen van de collega’s van Radio 1 en de RNC. Eigen nieuwsgaring leek niet meer nodig. Wel bepleitte de directie de vervaardiging van programma’s ‘om Nederland in de vitrine te zetten’. Gedacht werd aan samenwerking met en sponsoring door bijvoorbeeld het Nederlands Bureau voor Toerisme.

Het oorspronkelijke reorganisatieplan leidde tot fel verzet van de werknemers en de vakbonden. Niet alleen omdat de verschillende redacties van de Wereldomroep bang waren hun journalistieke onafhankelijkheid kwijt te raken, maar ook omdat het plan enkele tientallen arbeidsplaatsen zou kosten. Er ontstonden actiecomités’s. Vakbonden spraken schande. Luisteraars van ‘all over the world’ lieten in mailtjes, faxen en brieven hun afkeuring blijken. Toen de directie merkte dat het draagvlak voor het plan volledig ontbrak, werd het schrijlings ingetrokken.

Onderwerpkeuze
In het nieuwe reorganisatieplan wordt in feite nog meer bezuinigd dan in het plan waarmee de directie oorspronkelijk kwam. Toch lijken de gevolgen overzichtelijker. Zo is nu sprake van een daling van het aantal arbeidsplaatsen met zeventien. Een daling die grotendeels of helemaal kan worden opgevangen door natuurlijk verloop en het overplaatsen van mensen naar andere afdelingen. Gedwongen ontslagen worden in ieder geval tot een minimum beperkt.

Ook de journalistieke onafhankelijkheid wordt in het nieuwe plan gegarandeerd. Wel wordt gepleit voor een meer specifiek Nederlandse onderwerpkeuze. Juist omdat luisteraars elders op de wereld vaak beschikken over tal van media, heeft het weinig zin om ze dan ook nog eens hetzelfde buitenlands nieuws via de Wereldomroep aan te bieden. Vandaar het idee voor een ‘meer duurzame’ Nederlandse onderwerpkeuze in de uitzendingen, waarbij speciale themaredacteuren voor de uitwerking zorgen. ‘Duiding en context zijn essentiële elementen’, zo staat in het reorganisatieplan, dat dit keer trouwens ook door de hoofdredacteur is ondertekend.

Afdelingen
Veel van wat er in dit nieuwe plan staat, moet nog nader worden uitgewerkt. Zo lijkt de beperking van het aantal uitzenduren in Europa niet van de baan, al wordt nu gesproken over samenwerking met een binnenlandse partner voor de ‘daluren’. Verder is nog onduidelijk in hoeverre er nieuwe afdelingen komen binnen de Wereldomroep – bijvoorbeeld voor de nieuwe Arabische website – en hoe die er dan precies gaan uitzien. Ook is de vraag of het stopzetten van het ‘eigen’ televisieprogramma Studio NL (nu elke avond om 20.00 uur op de satellietzender BVN-TV) zoveel geld oplevert als wordt gedacht. Wel is na een eerste overlegronde duidelijk dat dit plan de steun lijkt te krijgen van het grootste deel van het personeel. [Jeroen Dirks]

Gerelateerde berichten