DeNieuwe Omroep en Nútopia gaan samen

Twee grote kanshebbers voor toetreding tot het publieke omroepbestel, DeNieuwe Omroep en Nútopia, hebben verklaard als één omroepvereniging verder te willen gaan en de aanvraag voor een zendmachtiging samen in te dienen.

Intentieverklaring
Daarvoor hebben de directeur van DeNieuwe Omroep, Anna Visser en Niko Koffeman, voorzitter van Nútopia een intentieverklaring ondertekend. De omroepen zijn tevens met een slotoffensief begonnen om voor de peildatum van 1 maart zoveel mogelijk leden te werven. DeNieuwe Omroep werd in 2000 door Aad van den Heuvel en Walter Etty opgericht met als doel positieve en oplossingsgerichte programma’s te maken over mensenrechten, milieu en mondiale verhoudingen. In december 2003 werd omroepvereniging Nútopia opgericht, die in de programmering mens, dier, natuur en milieu centraal wil stellen.

Tijdens de eerste gesprekken werd de meerwaarde van samenwerking al snel duidelijk: ‘Samen staan we sterker’, aldus Niko Koffeman, ‘Hoe meer leden, hoe kansrijker het verzoek om erkend te worden als publieke omroep. Onze doelstellingen sluiten naadloos op elkaar aan, overlappen zelfs op een aantal terreinen.’  Anna Visser over de fusie: ‘Bovendien geven we door te fuseren een goed voorbeeld aan bestaande omroepen die erg op elkaar lijken. Hebben z¡j al eens aan samengaan gedacht? Op die manier zouden we misschien weer kunnen komen tot een écht pluriform omroepbestel in plaats van een versnipperd, maar versteend bestel.’

50.000 leden
Op 1 maart 2004 moeten omroepverenigingen hun ledenbestanden aan het Commissariaat van de Media presenteren. Om in juni de aanvraag voor toetreding tot het publieke bestel in te mogen dienen hebben nieuwe omroepverenigingen 50.000 leden nodig.

Contributie geld terug?
Omdat een officiële fusie voor die datum niet haalbaar is, vraagt Nútopia haar leden lid te worden van DeNieuwe Omroep. Koffeman: ‘Maar de twee omroepen gaan wel op basis van volledige gelijkwaardigheid samen. Vanzelfsprekend krijgen de Nútopia-leden, die lid worden van DeNieuwe Omroep, hun contributie aan Nútopia retour.’ Op de nieuwe fusie-website staat alle informatie over het samengaan en de consequenties hiervan. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten