Search
Close this search box.

Colorful Radio aan zijden draad

Het is al vaak verzucht: de publieke omroepen verliezen de aansluiting met de jeugd, en al helemaal met jongeren uit minderheidgroeperingen. Een probleem dat Publieke Omroep voortvarend hoopte aan te pakken door het oorspronkelijk commercieel opgezette station Colorful Radio over te nemen. Het Commissariaat voor de Media zette (voorlopig) een streep door die rekening.

Colorful Radio zendt al een aantal jaren uit via de kabel. Omdat het station geen FM-frequentie wist te bemachtigen, deed de eigenaar, de Amsterdamse zakenman Erik de Vlieger, het begin dit jaar over aan Publieke Omroep. Een overname die wat stof deed opwaaien, want de Vereniging van Commerciële Radio VCR sprak van oneerlijke concurrentie en stapte naar de rechter. Die verwees de zaak door naar het Commissariaat, dat kort geleden de plannen met Colorful Radio verbood. Publieke Omroep kon volgens de toezichthouders niet aantonen dat het gaat om een themakanaal, een neventaak die krachtens de Mediawet is toegestaan.
 
Teleurstelling
Publieke Omroep gaat zich volgens woordvoerder Jeroen Wassenberg tegen de afwijzing verzetten. `We hadden het niet verwacht en zijn teleurgesteld. Toen we onze plannen presenteerden, waren die voor een deel nog nog in ontwikkeling en hadden we ons tot de hoofdlijnen beperkt. Inmiddels zijn ze veel concreter en duidelijker en komen we binnenkort met een nieuw plan van aanpak. Het is heel belangrijk dat we minderheden en met name jongeren van de tweede en derde generatie beter bereiken, er staat voor ons dus veel op het spel. Hopelijk komt het Commissariaat nog tot een ander oordeel.´
 
Urban Radio
Het nieuwe station, met als werktitel Urban Radio, moet volgens Wassenberg een mix van muziek en informatie brengen, afgestemd op de interesse van de doelgroep. Critici betwijfelen of de muziekprogrammering van het huidige Colorful Radio wel aan die criteria voldoet. Voorkeuren voor muziekstijlen zijn volgens hen niet per se aan etniciteit gebonden. Het Commissariaat voor de Media is bovendien bang dat het opzetten van een apart station ertoe leidt dat op de andere publieke radiozenders minder aandacht voor jongeren komt. Wassenberg benadrukt dat een themazender voor jongeren wel degelijk nodig is. `3FM is een algemene jongerenzender met een zo’n groot mogelijk bereik. Een doelgroepenzender is dus noodzakelijk.´

De bezwaarprocedure tegen het besluit van het Commissariaat is in gang gezet, maar het zal nog wel enige tijd duren voordat er een nieuw oordeel is te verwachten. Toch blijft het de bedoeling om het nieuwe station najaar 2004 in de lucht te hebben. `We gaan ervan uit dat het lukt´, aldus Wassenberg. Mocht het Commissariaat de plannen definitief afwijzen, dan dreigt een financiële strop. Publieke Omroep niet wil zeggen hoeveel geld er is gemoeid met de overname van Colorful Radio en de investeringen in het nieuwe station. [Spreekbuis/Radio.NL]

Gerelateerde berichten