Ook mogelijke overtredingen mediawet bij programmaraad Eemland [Update]

Na de Programmaraad Haarlem lijkt nu ook de Programmaraad Eemland de Mediawet te overtreden. In de raad van Eemland zitten twee personen die betrokken zijn bij radiostations. Mr. J.H.C. (John) Stribos, is naast lid van de programmaraad Eemland, dat adviseert over onder andere het kabelpakket in Amersfoort, betrokken (en tekenbevoegd) bij Golfbreker Radio, een commerciële omroep voor Amersfoort en omgeving.

Stribos, die zich overigens afzijdig hield als de gesprekken van de programmaraad over Golfbreker gingen, staat bij de Kamer van Koophandel te Woerden ingeschreven als één van de tekenbevoegden van de Regionale Omroepvereniging “De Golfbreker” Amersfoort. Hij heeft de bevoegdheden al sinds 1 januari 1992. Deze vereniging heeft ook de uitzendlicentie van Golfbreker Radio in handen. De programmaraad Eemland geeft op haar website overigens het privé-adres van Stribos als correspondentie adres op.

De vice-voorzitter van de programmaraad Eemland gaf overigens aan dat Stribos zich recentelijk heeft teruggetrokken uit de top van golfbreker Radio. Hij maakt er nog wel een radioprogramma. Of en wanneer dit tot een aanpassing van de Kamer van Koophandel gegevens zal leiden is nog niet geheel duidelijk.

<b>UPDATE</b>: Door een fout onzerzijds staat helaas de verkeerde organisatie genoemd als vergunninghouder van Golfbreker Radio. De echte vergunninghouder is de Stichting Facilitair Centrum de Golfbreker. Stribos staat overigens ook bij deze stichting geregistreerd als tekenbevoegde. Daarnaast staat de stichting op zijn adres geregistreerd en wordt het telefoonnummer van Stribos genoemd als telefoonnummer van het bestuur. Ook P.A.Stribos-van Keulen, woonachtig op hetzelfde adres als Stribos zelf, staat bij beide organisaties geregistreerd als tekenbevoegd. De website van de Programmaraad Eemland meldt wel dat de zendvergunning aan een andere organisatie is verleend, maar de raad verzuimt te vermelden dat Stribos ook bij die andere organisatie als tekenbevoegd staat opgegeven. [MvD]

Gerelateerde berichten