Actiegroep eist populaire zenders bij Casema

Ontevreden abonnees van kabelmaatschappij Casema hebben een actiegroep in het leven geroepen om Casema te dwingen de populaire commerciële zenders RTL4, Yorin en SBS6 weer in het basispakket op te nemen. De actiegroep heeft de stichting ‘Red het basispakket’ opgericht en de hulp van een advocaat ingeroepen. De abonnees eisen terugkeer van die commerciële zenders óf een drastische verlaging van de abonnementsprijs.

Casema verwijderde de commerciële zenders eind vorig jaar uit het basispakket. Protesten van de Programmaraad Nedersticht (in Midden-Nederland) die het basispakket namens de kabelabonnees samenstelt, hielpen niet. Casema stelde dat zij niet anders kon omdat deze programma-aanbieders contractueel zouden hebben bedongen niet langer in het basispakket te worden doorgegeven, maar alleen in het (veel duurdere) pluspakket.

Een aantal programmaraden en ook het Commissariaat voor de Media tekenden protest aan, maar de rechter en ook de Raad van State stelden Casema in het gelijk. In plaats van de populaire commerciële zenders met onder meer voetbal worden nu de programma’s van bijvoorbeeld EuroNews en Rai Uno in het basispakket opgenomen. Zenders waarvoor de abonnees niet hebben gekozen, maar waarvoor zij nu wel moeten betalen. Abonnees die de commerciële omroepen willen blijven ontvangen moeten zich nu noodgedwongen abonneren op het duurdere pluspakket.

De actiegroep van Casema-abonnees wordt overigens gesteund door de al genoemde programmaraad Nedersticht, die zich door de handelwijze van Casema ernstig in z’n taak en werkwijze belemmerd voelt. De programmaraad heeft de wettelijke taak een zo gevarieerd en pluriform mogelijk basispakket samen te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de abonnees. Dat laatste is, zo stelt de programmaraad, niet meer mogelijk. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten