Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kamervragen over lokale omroep en digitale kabel

Minister Plasterk (OCW), heeft onlangs, mede namens Heemskerk (EZ) de kamervragen van Atsma (CDA), Van Dam (PvdA), Slob (CU en Van Dijk (SP) uit april beantwoord. De vragen over de toegang voor lokale omroepen tot digitale basispakketten werden gesteld ondermeer naar aanleiding van het kort geding, dat Omroep Maasland (Oss) tegen @Home (Essent) had aangespannen.

Begin 2007 heeft OCW door TNO een onderzoek laten doen naar ‘Gebruik analoge kabeltelevisie door digitale kabelabonnees’. Dit onderzoek is gebruikt om de vragen te beantwoorden. Wat OLON betreft is dit onderzoek te eenzijdig gebruikt. De cijfers geven enerzijds aan dat dag- en weekgebruik tussen analoge en digitale kabelabonnees nauwelijks verschilt, anderzijds wordt duidelijk dat inmiddels 3 tot 4% van de digitale kijkers van lokale tv is afgehaakt.

“Zo’n ‘afhakingspercentage’ zou bij de landelijke publieke omroep tot grote paniek leiden, nu wordt dit feit in de beantwoording van de vragen genegeerd. Sterker nog, geruststellend wordt vastgesteld dat het allemaal zo’n vaart niet loopt en dat haast met regelgeving niet nodig is. Lokale omroep zou niet benadeeld worden. Daarbij wordt ook nagelaten te bekijken of dat terugval ook geldt in plaatsen, waar de digitale kabel al veel verder doorgedrongen is. Anders gezegd: als in het algemeen zo’n 3% verlies optreedt, betekent dat dan dat als, zoals in Oss, digitale kabel al 4 * meer marktsegment heeft, dat de terugval dan 4 * 3% is ?”, zo meldt de Olon.

Tevens wordt in het onderzoek verzuimd een relatie te leggen tussen het OLON KLO-onderzoek uit 2005, uitgevoerd door Interview*NSS, die ook weer voor het onderzoeksgedeelte van het TNO-rapport verantwoordelijk was. Olon: “Het dag- en weekbereik van lokale tv zou in die twee jaar duidelijk teruggelopen zijn: van omstreeks 40 naar 23%. Dat had toch aanleiding moeten zijn voor nadere analyse: is de belangstelling voor lokale tv echt zoveel lager of waren de vraagstellingen anders? Waarom is het bereik in twee jaar zo gedaald? De kwaliteit van de steekproeven, representativiteit? Misschien toch digitalisering…. Ook bleek in 2005 dat 54% lokale omroep mist in het digitale kabelpakket, in 2007 is dit gestegen tot 63%.”

“De minister is het met ons eens dat de kabelsector te traag met structurele oplossingen komt. Daarom gaat de digitale doorgifte wel geregeld worden in een nieuwe Multimedia- en reclame wet. Die wordt nog dit jaar ingediend en dan duurt het nog minimaal een jaar voordat die in werking treedt  Dan is het inmiddels ver in 2008. Veel te laat”, aldus de Olon.

Verder laat men samenvattend weten: Men vindt het positief dat de wettelijke regeling aangekondigd wordt, maar jammer (en onaanvaardbaar) dat dat tot ver in 2008 moet duren. De Olon blijft aandringen op snellere wetgeving specifiek voor publieke lokale omroep, vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving voor de hele publieke omroepsector.

Voor de lokale omroepen blijft het volgens de Olon nodig de lokale politiek in te schakelen, bijv. zoals in Groningen en Oss is gedaan. De Olon vraagt de lokale overheid ook schriftelijk aan Den Haag te melden. dat ze hun lokale omroep als volwaardige mediavoorziening moeten  beschouwen, die voluit mee moet kunnen doen in digitale ontwikkelingen.

Het TNO-rapport “Gebruik analoge kabeltelevisie door digitale kabelabonnees” is te downloaden via de website van TNO. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten