Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Plasterk laat omroepbestel ongemoeid [Update]

Minister Plasterk (Media) wil geen grootscheepse hervorming van het omroepbestel doorvoeren. ,,Dat is niet nodig en bovendien onwenselijk”, schrijft de PvdA-bewindsman volgens Planet deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De voorganger van Plasterk, staatssecretaris Medy van der Laan, was van plan het omroepsysteem flink op de schop te nemen.

Plasterk denkt er anders over, vooral nu de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een programmeringsmodel in gebruik heeft genomen waardoor zendgemachtigden over alle netten moeten uitzenden. Vooral Nederland 1 profiteert daarvan. Dat net is een echt kijkcijferkanon geworden.

,,Mijn beeld is dat een grootscheepse hervorming van het omroepbestel niet nodig is, en bovendien onwenselijk. Na een tumultueuze start van de nieuwe netindeling in 2006, trekt het bereik bij het publiek aan en zijn de onderlinge verhoudingen op de werkvloer verbeterd”, analyseert de vroegere columnist van het tv-programma Buitenhof.


Meer geld

In de brief schrijft Plasterk ook dat hij meer geld wil voor de publieke omroepen. Hoeveel meer, dat schrijft hij niet. ,,Het belangrijkste is nu dat de publieke omroep een hoger budget krijgt zodat hij de balans in de programmering kan herstellen. De financiële details zijn onderwerp van de eerstkomende mediabegroting.”

100 miljoen
Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) liet dinsdag weten dat Plasterk niet om meer geld zal vragen dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dat akkoord gaat uit van een oplopende budgetverruiming in de komende jaren. In 2011 moet het omroepbudget structureel 100 miljoen euro hoger liggen dan nu. [Planet/Radio.NL]

[Update]: Open uitnodiging aan minister Plasterk

Geachte heer Plasterk,
Ik zag vandaag, in een brief van u aan de Tweede Kamer, dat u van plan bent meer geld uit te trekken voor de Publieke Omroep. U heeft namelijk een aantal “inspirerende gesprekken” gevoerd in Hilversum en bent de mening toegedaan dat daar meer geld naar toe moet zodat de programmering meer balans krijgt…

Ik heb geen flauw idee wat dat laatste inhoudt, maar ik wens mijn collega’s in Het Gooi het allerbeste. Wat mij echter een beetje verdrietig maakt is het feit dat u de zoveelste bewindspersoon in een lange rij bent, die denkt dat de Publieke Omroep ophoudt in Hilversum. U moet toch inmiddels geïnformeerd zijn dat de horizon van de publieke omroep breder is dan Hilversum. Wat dacht u van de regionale omroepen?

Misschien dat ik enige tijd van u mag gebruiken om eens uit te leggen wat het betekent om in de regio een mediabedrijf te runnen binnen een publieke context met de daarbij behorende eisen. Ik kan u dan uitleggen dat dit voor Omroep Flevoland bijna een onmogelijkheid is met de huidige financiële middelen die deze omroep toebedeeld krijgt. U krijgt dan ook een toelichting dat dit alleen maar lukt dankzij een tomeloze inzet van de mensen -die echt niet moeilijk doen over een paar uurtjes extra werken-, en dankzij een uitgekiende inzet van technische faciliteiten.

Dat levert overigens een mediabedrijf op dat buitengewoon belangrijk is voor de sociale cohesie in Flevoland. Het wordt echter steeds lastiger om dit vol te houden, omdat simpelweg de financiële armslag ontbreekt. Ik kan u verzekeren dat wij allesbehalve verkwisters van overheidsgeld zijn. Iedere euro moet worden omgedraaid, ondanks het feit dat onze contentproductie vele malen hoger ligt dan die van een gemiddelde Hilversumse omroep. We willen echter mee blijven doen en ook een stap kunnen maken in een veranderende samenleving, in programmering en in techniek.

Ik nodig u dan ook uit om eens naar die ‘andere’ publieke omroep te komen kijken, de regionale omroep, die door verantwoordelijke bewindslieden wel eens vergeten wordt, maar qua belang alles behalve onderdoet voor de landelijke omroep. Ongetwijfeld zult u ook met mij een inspirerend gesprek hebben.

U bent van harte welkom in Lelystad,
Met vriendelijke groet,
Allard Berends,
Directeur/hoofdredacteur
Omroep Flevoland

Gerelateerde berichten