Search
Close this search box.

Regering, doorbreek impasse digitale etherradio

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), de Vereniging voor Commerciële Radio (VCR) en de Nederlandse Vereniging voor Niet Landelijke Commerciële Radio (NLCR) hebben vandaag in Den Haag bij de vaste Kamercommissie voor Economische zaken gezamenlijk een krachtig pleidooi gehouden voor een doorbraak in de ontwikkeling van digitale etherradio (TDAB).

Radiostations vragen om stappenplan
Deze partijen maken deel uit van de Stichting DigiRadio. Er moet een duidelijk stappenplan komen dat voor zowel de publieke omroep als de commerciële radiostations heldere uitgangspunten biedt voor investeringen op korte termijn. In dat plan moet worden opgenomen dat de FM in 2015 wordt uitgeschakeld voor de analoge distributie van radio én dat alle publieke en commerciële radiostations gelijktijdig starten met digitale etherradio. De frequentieruimte voor TDAB moet beschikbaar zijn voor radio en in principe niet voor andere diensten.

Sinds begin 2004 zendt NPO met negen radiostations uit via TDAB. Staatssecretaris Heemskerk (EZ) heeft aangekondigd de overige ruimte voor TDAB in het najaar door middel van een veiling voor commerciële partijen beschikbaar te willen stellen. De introductie van digitale radio verloopt in Nederland erg traag omdat de commerciële radiostations de zakelijke condities er voor onverantwoord vinden zolang zij niet weten hoe hun FM-toekomst er na 2011 uitziet. NPO heeft een voortrekkersrol genomen, maar stelt zich op het standpunt dat zonder de commerciële radiostations de omschakeling van analoge naar digitale radio niet zal lukken. De NPO heeft de staatsecretaris eerder dit jaar al laten weten bij voortdurend ‘market failure’, de investeringen op langere termijn niet meer verantwoord te vinden.

In Nederland hebben nog weinig consumenten een ontvanger gekocht voor TDAB omdat niet alle radiozenders digitaal worden doorgegeven. Die impasse kan volgens de radioaanbieders alleen worden doorbroken met een goed tijdspad zodat alle betrokkenen – radiostations, fabrikanten, importeurs, detailhandel en consumenten – weten waar ze op langere termijn aan toe zijn. In Groot Brittannië waar inmiddels al meer dan vier miljoen DAB-ontvangers zijn verkocht, is het op die manier gelukt.

De publieke en commerciële radioaanbieders maken zich zorgen over het voornemen van Heemskerk om de zogenoemde Band III-kavels ook open te stellen voor aanbieders met andere diensten dan radiodistributie. Het aanbod aan digitale radiostations op internet en satelliet is inmiddels zo sterk toegenomen dat ook met de nieuwe techniek DAB+ er nog schaarste aan digitale ethercapaciteit zal kunnen ontstaan. Luisteraars zullen immers deze stations, die tot nu toe alleen thuis beluisterd kunnen worden, ook buitenshuis willen beluisteren.

De publieke en de commerciële radiostations vinden ook om andere redenen het onwenselijk om de TDAB-ruimte open te stellen voor andere diensten. Ze vrezen dat de primaire focus voor dergelijke aanbieders zal liggen op het verkrijgen van rendement en niet op succesvolle introductie van digitale etherradio. Ze verwijzen in dit verband naar de huidige praktijk bij de kabeldistributie, daar wordt winstgevendheid steeds meer het leidende principe bij het samenstellen van programmapakketten. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten