IPO wil prestatieafspraken met regionale omroep

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil prestatieafspraken maken met regionale publieke omroepen door meer sturingsmogelijkheden te krijgen naar de regionale omroepen toe. Het IPO zegt dit aan de vooravond van overleg met minister Marja van Bijsterveldt (CDA) over de toekomst van het publieke mediabestel.

Integreren
De minister schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat zij samen met het IPO wil onderzoeken of regionale en landelijke omroepen vergaand moeten samenwerken en integreren of dat de volledige verantwoordelijkheid bij de provincies moet blijven.

Voordelen
Integratie van landelijke en regionale omroepen zou grote inhoudelijke voordelen opleveren en een uitgelezen kans zijn op een efficiëntere inrichting van het publieke mediabestel. Het vraagstuk raakt volgens de minister aan de kerntaken van de provincie. Ze wil in ieder geval geen dubbele aansturing meer. Het omroepbeleid valt nu onder het Rijk, maar de financiering van regionale omroepen ligt bij de provincie. Over anderhalf jaar zou er een aangepaste mediawet moeten liggen. Daarvoor wil de minister samen met het IPO onderzoeken wat het beste model is voor de toekomst.

Programmering
Het IPO wijst erop dat er nu ook geen dubbele aansturing is. De provincie is sinds 2006 volledig verantwoordelijk is voor de regionale omroep. “De provincie heeft de zorgplicht voor één regionale omroep en reserveert daarvoor een bepaald bedrag. Het is geen nieuws dat elke overheid nu moet bezuinigen. Omroepen zouden meer moeten samenwerken in de programmering, vooral in de nieuwsvoorziening. Daar zou samenwerking met de landelijke omroepen tot efficiencywinst kunnen leiden”, aldus een woordvoerder van het IPO.

Prestatieafspraken
In het overleg met de minister, wat in de komende maanden zal plaatsvinden, willen de provincies meer ruimte bij de uitvoering bedingen. “We willen prestatieafspraken kunnen maken met regionale omroepen.” Wat de provincies betreft blijven zij verantwoordelijk voor de regionale omroepen. “Wij willen meer sturingsmogelijkheden krijgen naar regionale omroepen toe. Die hebben we nu in beperkte mate.” Op de mogelijkheid dat de provincies ook taken kunnen verliezen, zegt de woordvoerder dat ze niet weet of andere opties wellicht ter tafel komen. ‘We moeten het overleg nog voeren.”

Mediabegroting
Op maandag 13 december bespreekt de minister de uitgangspunten voor het mediabeleid uit haar brief met de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Mediabegroting. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten