Zoek
Sluit dit zoekvak.

Extra frequenties voor ontvangstproblemen FM [Update1]

Afgelopen maanden heeft de uitgifteprocedure voor de twee beschikbare kavels A7 en A8 plaatsgevonden. Voor kavel A7 (ongeclausuleerd) voldeed geen van de aanvragers aan de minimumeisen die waren gesteld. Daarom zijn de aanvragen niet in behandeling genomen en is A7 voorlopig onverdeeld gebleven. Kavel A7 en A8 worden nu tijdelijk ingezet om de ontvangstproblemen op te lossen.

De uitgifteprocedure van kavel A8 loopt nog en naar verwachting zal kavel A8 (met een clausulering van Jazz, Klassieke Muziek) voor 1 september 2011 worden verleend.

Opmerkelijk 
Zeer opmerkelijk is dat de kavels nu ook gebruikt worden voor (landelijke) publieke zenders terwijl ze alleen voor commerciële zenders zijn.

Noodverordening?
Deze zouden volgens de algemene regels ‘alleen’ gebruikt mogen worden na een publicatie / noodverordening in de Staatscourant. Bijvoorbeeld in geval van oorlog. Dit is niet gebeurd. En dat terwijl de Staatscoutant tegenwoordig digitaal is.

Kavel A7 – A8
Bij diverse publieke en commerciële omroepen zijn door de brand en instorting van de zendmast Smilde ontvangstproblemen in het noorden en oosten van Nederland ontstaan. Om de ontvangstproblemen voor de luisteraar te verminderen worden voorlopig frequenties van kavel A7 en A8 ingezet om de ontstane gaten in de dekking te vullen.

Dit is volgens AT mogelijk omdat voor kavel A8 (ongeclausuleerd) op dit moment de uitgifteprocedure nog loopt en kavel A7 (geclausuleerd) nog steeds onverdeeld is gebleven. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Uit kavel A8 worden na het ingaan van de vergunning geen frequenties meer gebruikt. De frequenties uit kavel A7 kunnen worden ingezet zolang deze nog niet is uitgegeven.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beraadt zich over de verdeling van kavel A7. In haar overwegingen zal, naast het beleidsdoel van digitalisering, ook de ontstane situatie ten aanzien van de zendmast in Smilde worden meegenomen. [RadioWereld.NL]

Update
Eén aanvrager van kavel A7 is in ieder geval 100%NL. Directeur Herbert Visser: “Inderdaad heb ik vrijdagochtend een brief ontvangen waarin staat dat onze aanvraag voor Kavel A7 niet voldeed aan de wettelijke minimumeisen. Volgens ons is dit echter wel degelijk het geval, en ik wil dit graag door een rechter laten toetsen.

Meer hierover kan en wil ik niet zeggen, behalve dan dat ’t opmerkelijk is dat ik deze brief krijg vlak voor het moment waarop door Agentschap Telecom bekend wordt gemaakt dat A7-frequenties langdurig zullen worden ingezet voor de publieke omroep, hetgeen ook nog eens volstrekt illegaal is.” [Radiowereld.NL]