Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kamervragen van VVD over zendmastproblemen

Twee kamerleden van de VVD, Afke Schaart en Anouchka van Miltenburg hebben afgelopen donderdag schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ontvangstproblemen in Noord Nederland. Over enkele weken zullen ze hier antwoord op krijgen.

Schaart en Van Miltenburg willen meer weten over de slechte ontvangst van de landelijke publieke zenders Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio4, de regionale publieke omroep Radio Drenthe en het landelijke commerciële radiostation Q-Music in Noord-Nederland.

100% zendvermogen?
Ze vragen of het juist is dat Radio1, Radio2, 3FM, Radio4, Radio Drenthe en Q-Music nog steeds in grote delen van Noord-Nederland slecht te ontvangen zijn ondanks de berichten dat de zendcapaciteit van alle radiomasten weer op 100% zendvermogen zou zijn, na de branden in de zendmasten in Hoogersmilde en Lopik van 15 juli 2011.

 

Andere vragen van de kamerleden zijn:
– Klopt het dat de oorzaak hiervan is dat het oorspronkelijke zendvermogen van bovengenoemde radiostations niet is hersteld? Is het vermogen vanuit de tijdelijke zendmast in Assen veel slechter dan in de oude situatie? Zo ja, staat deze noodmast wel op de juiste plek en is hij wel hoog genoeg?

– Deelt u de mening dat dit een zeer onwenselijke situatie is, temeer omdat Radio1 en Omroep Drenthe dienst doen als belangrijkste informatiekanaal voor de burger in crisissituaties?

– Bent u bekend met artikel 2.1 van de Mediawet 2008 waaruit blijkt dat het een publieke taak is om publieke zenders naar alle huishoudens in Nederland te verspreiden?

– Bent u van mening dat de Publieke Omroep momenteel aan deze wettelijk verplichting voldoet? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u eraan doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?

– Is het juist dat het bedrijf Novec eigenaar was van de ingestorte zendmast Hoogersmilde en dat het bedrijf voor 100% eigendom is van TenneT?

– Is het juist dat TenneT de mogelijkheid heeft om in te grijpen in de bedrijfsvoering van Novec? Kunt u aangeven of er vanuit TenneT wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen bij Novec? Zo ja op welke wijze heeft dit heeft plaats gevonden en kunt u aangeven welke rol is weggelegd voor de Staat als aandeelhouder?

– Klopt het dat volledige ontvangst van de genoemde radiostations alleen bereikt kan worden door de zendmast van Novec opnieuw op te bouwen?

– Is het juist dat het nog een aanzienlijke periode zal duren voordat de mast van Novec weer is opgebouwd en in gebruik kan worden genomen? Kunt u aangeven hoe lang de herbouw van de mast in Hoogersmilde nog gaat duren?

– Deelt u de mening dat er snel een tussentijdse oplossing moet komen voor de problemen die er zijn ten aanzien van de ontvangst van de radiostations en deelt u de mening dat u als minister, een snelle oplossing moet bevorderen? Zo ja, op welke wijze?.

Dossier zendmasten Lopik/IJsselstein en Smilde