Radio Veronica sleept Stichting Norderney voor de rechter

[Update] Oud medewerkers van Radio Veronica, de zeezender die uitzond tot en met 31 augustus 1974, worden door de Vereniging Veronica, vertegenwoordigd door de Veronica merken bv, en de Sky Radio Group, waar het huidige Veronica onder valt, woensdag (19 februari) voor de rechter in Amsterdam gedaagd.

Dit omdat de eisers als enige menen recht te hebben op de geschiedenis van Radio Veronica. De oud medewerkers verenigd in de Stichting Norderney, hebben al sinds 1999 een website waarop de geschiedenis van de zeezender tot en met 1974 wordt beschreven. Tevens is het mogelijk om via deze website te luisteren naar muziek en historische radioprogramma’s uit de periode 1959 -1974.

De Stichting Norderney heeft van de toenmalige directeur Dhr. Hendrik, Bull, Verweij het recht gekregen om de geschiedenis “veilig te stellen en te beheren.”

Het huidige Veronica meent dat ze er tonnen schade wordt geleden en dat er alleen maar verwarring van komt als het Veronica van nu (met een jong publiek als target) steeds weer wordt gestoord door de oud-medewerkers met hun bejaarde plaatjes, jingles, foto’s, uitzendingen en verhalen, zo meldt Stichting Norderney.

Stichting Norderney: “Het Veronica van nu is een dochteronderneming van de Sky Radio Group en daar heersen uiteraard de wetten van het grote geld. Veronica ,een paar jaar geleden aangevoerd door Peter Kuipers, richtte de ʻBV Veronica Merkenʼ op en bombardeerde zichzelf tot directeur, en verkocht naar zeggen van Sky, alles van Veronica aan Sky.

De gesloten overeenkomst met Sky weigert de huidige Vereniging Veronica laten zien , het vermoeden bestaat dat Peter Kuipers destijds meer heeft overgedragen dan dat Veronica had. De oudgedienden van Veronica vinden het volstrekte onzin dat er enige vewarring met het nieuwe Sky Veronica zou kunnen ontstaan en beschouwen de akties van Veronica als historie moord.

Salliant detail, tussen de Stichting Norderney en het huidige Radio Veronica is al vanaf 1999 !! een samenwerking geweest tijdens reunie uitzendingen. Nooit is er gebleken dat de eisers daar bezwaar tegen aangetekend hebben! Sterker nog in haar uitzendingen in bijvoorbeeld 2004 heeft het huidige Veronica zelfs reclame gemaakt tbv de Stichting Norderney ! Ook is de Stichting Norderney betrokken geweest bij de viering van 50 jaar Veronica in 2010 in Naarden.”

De Stichting Norderney zegt in het verleden steeds samenwerking gezocht te hebben met de Vereniging Veronica. “Helaas zonder gevolg”, aldus Ad Bouman namens de Stichting Norderney.

“Ook de huidige voorzitter van de Vereniging Veronica weigert met ons te praten, over samenwerking, of een eventuele afbakening van de verschillende activiteiten van beide partijen. Dat is merkwaardig, omdat er met het huidige Radio Veronica dus zoals gezegd jarenlang is samengewerkt met radio uitzendingen, en CD projecten.”

De Stichting Norderney, en veel oud collega’s van Radio Veronica 1959 – 1974 zijn verontwaardigd . “Het is een schandalige poging om onze geschiedenis te stelen” , zeggen ze. [Radiowereld.NL]

[Update]
Harm ten Brink laat woensdag na de rechtszaak via Iradiocafe weten dat “beide partijen in goed overleg en naar wederzijdse tevredenheid een vaststellingsovereenkomst hebben getekend. Hiermee is een verdere rechtszaak van de baan. De inhoud van de overeenkomst moet geheim blijven, zo zijn beide partijen overeen gekomen.”

Museum RockArt: “Na een lange aanlooptijd was vandaag 19 februari 2014 eindelijk de rechtszitting tussen Stichting Norderney en de eiser Veronica Merken BV en Sky-radiogroep. Het voltallige bestuur van Stichting Norderney en hun advocaat hadden zich grondig voorbereidt en stonden in de startblokken. Zij werden ook door enkele nauw betrokkenen en belangstellenden mentaal gesteund.

De advocaat van de tegenpartij zette uitéén waarom de Stichting was gedaagd waarna ook de advocaat van Stichting Norderney zijn openingszetten deed. Meteen viel de rechter op dat er enkele tegenstellingen zaten in de probleemstelling en eisen van Veronica Merken BV en Sky-radiogroep.

Om helderheid te krijgen vroeg de rechter hierover toelichting maar uit het antwoord van de advocaat werd niets duidelijk. Hierbij draaide het om het begrip en gebruik van “historisch en cultureel erfgoed”.

Om niet meer verwarring te stichten en niet te verzanden in haarkloverij vroeg de rechter aan de beide advocaten of een schikking mogelijk zou zijn. De beide advocaten wilde dit nogmaals proberen alhoewel ettelijke andere pogingen niets hadden opgeleverd, zo zei de advocaat van Stichting Norderney.

Al snel na aanvang van de zitting werd deze dus door de rechter geschorst. Ongeveer 3 kwartier lang werd er door de advocaten flink wat heen en weer gewandeld tussen de beide partijen om overeenstemming te bereiken. Wat voor Stichting Norderney voorop stond en staat is het blijven kunnen gebruiken van het logo en de jingles van Veronica uit de periode 1959-1974. Juist omdat dit tot het historisch cultureel erfgoed behoort van Veronica. De Stichting Norderney kan nu doorgaan met de website in zijn huidige vorm en verdere activiteiten.” [Radiowereld.NL]

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email