Kabelaars hoeven acteurs niet te compenseren

[Update] Kabelmaatschappijen hoeven geen vergoedingen te betalen aan acteurs en musici vanwege het ‘heruitzenden’ van films en televisieprogramma’s. Volgens de Hoge Raad hebben de acteurs en musici in principe hun rechten al afgestaan aan de producenten en is bovendien geen sprake van heruitzenden. Dat heeft het hoogste gerechtsorgaan vrijdag geoordeeld.

De zaak tegen de kabelaars was aangespannen door belangenorganisatie Norma. Die vindt dat acteurs een vergoeding zouden moeten krijgen van bijvoorbeeld Ziggo en UPC voor het vertonen van hun werk, zoals schrijvers en muziekcomponisten dat ook krijgen.

De organisatie, die de vergoedingen verzamelt en uitbetaalt, meende zich te kunnen beroepen op de regel dat voor heruitzending een vergoeding moet worden betaald. Omdat kabelaars de televisiesignalen in het verleden uit de ether plukten, werden vergoedingen betaald omdat toen werd ‘heruitgezonden’.

Media Gateway
Sinds 2001 kunnen de kabelaars hun signaal echter direct afnemen van de zenders via een zogenoemde Media Gateway. Hierdoor is geen sprake meer van heruitzending, oordeelt de Hoge Raad. Die zet hiermee een streep door een arrest van het gerechtshof in Den Haag, dat over de periode tussen 2001 en 2006 oordeelde dat wel een vergoeding zou moeten worden betaald, omdat toen nog niet alle kabelaars hun volledige signaal uit de gateway haalden.

De Hoge Raad stelt namelijk dat de uitvoerende kunstenaars hun exploitatierechten al hebben overgedragen toen zij contracten afsloten en daarvoor een vergoeding kregen. “Norma kan dan niet meer ten behoeve van die kunstenaars optreden, omdat zij geen exploitatierechten meer hebben.”

Afspraken
Alleen als in die contracten andere afspraken zijn gemaakt, kan wel een vergoeding verschuldigd zijn. “Dat laatste moet nog in een aparte schadeprocedure worden uitgezocht.”

Zwarte dag
Norma spreekt in een reactie van ‘een zwarte dag voor acteurs’. De stichting vindt het onvoorstelbaar dat kabelexploitanten, ‘die miljoenen euro’s omzet genereren’, niets aan acteurs en andere uitvoerende kunstenaars hoeven te betalen. De organisatie richt zich na de uitspraak van de hoogste rechter op het aanpassen van de wet. Daarvoor ligt al een wetsvoorstel ter advies voor.

Update
Onrechtvaardig besluit
FNV KIEM bestuurder Caspar de Kiefte vindt deze uitkomst onverteerbaar en uitermate onrechtvaardig. “Het is daarom goed dat er binnen niet al te lange tijd een nieuwe wettelijke regeling in behandeling is namelijk het auteurscontractenrecht. Een onderdeel daarvan voorziet nadrukkelijk in een afdracht door eindexploitanten voor doorgifte van films en televisieseries e.d. via de kabel. Hiermee is het niet meer van belang is of de ‘mededeling aan het publiek’ nu een eerste of secundaire openbaarmaking is “, aldus de Kiefte.

Beter auteurscontractenrecht
De Kiefte vervolgt: “Wij zullen met andere partijen, zoals NORMA, ACT en Platform Makers, ons uiterste best doen om te zorgen dat dit deel van het wetsvoorstel overeind blijft, dat een nieuwe regeling zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld en ook dat daarin de positie voor makers, acteurs en andere uitvoerend kunstenaars zo goed mogelijk is.” [Radio.NL/Novum]

Gerelateerde berichten