Zevende ronde persinnovatieregeling van start

De zevende ronde van de persinnovatieregeling is afgelopen donderdag (13 maart) weer gestart. Deze subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van vernieuwende journalistieke ideeën. In totaal is er voor deze ronde een subsidiebedrag van 400.000 euro beschikbaar. In de zomer van 2014 gaat de achtste subsidieronde van start.

De persinnovatieregeling is in 2010 opgezet om vernieuwende ideeën in de journalistiek te ondersteunen en heeft sindsdien al aan een groot aantal projecten subsidie verleend. Tot en met 6 april kunnen ideeën worden ingediend via Persinnovatie.nl.

Het Fonds selecteert de meest kansrijke ideeën en nodigt de indieners uit hun initiatief uit te werken tot een projectplan. De subsidieaanvragen die hieruit voortkomen dienen uiterlijk 11 mei ingeleverd te worden. De subsidiebesluiten zullen op 11 juli gepubliceerd worden.

Het Fonds financiert de beste ideeën voor de helft mee, het zogenaamde matchingprincipe. Daarbij geldt een maximum subsidie van 100.000 euro voor rechtspersonen en 50.000 voor natuurlijke personen. Projecten mogen maximaal één jaar duren. Na een selectieronde worden de beste ideeën gepubliceerd op Persinnovatie.nl. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten


Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email