Blijft Groot Nieuws Radio uitzenden?

Het landelijke radiostation Groot Nieuws Radio verkeert al jaren in zwaar weer. Toch is het Groot Nieuws Radio elk jaar opnieuw gelukt om door te gaan. Maar nu dreigt er een mogelijk faillissement voor het christelijke radiostation. Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met schuldeisers.

“Er zijn crediteuren die op geld zitten te wachten. Met hen zijn we in gesprek en hebben we nauw contact,” meldt Ron de Rover, bestuurslid van de commerciële omroep Groot Nieuws Radio, aan het Christelijk Informatie Platform.

“We hopen binnen afzienbare tijd met goede berichten naar buiten te komen.”

Faillissement ?
De Rover acht het niet ondenkbaar dat er een faillissement aan komt voor Groot Nieuws Radio. “Als dat wat we nu aan het doen zijn niet lukt, is het niet ondenkbaar dat het niet goed komt. Maar dat is een situatie die we eerder hebben meegemaakt. Daar is nu nog geen sprake van. We zijn druk bezig.”

Directeur op non-actief
De huidige directeur van Groot Nieuws Radio, Nico Schipper, is vanwege ziekte voorlopig niet aan het werk. Het Christelijk Informatie Platform CIP.nl bereikte via verschillende bronnen het bericht dat hij niet alleen ziek is, maar ook op non-actief is gesteld vanwege onder andere de penibele financiële situatie.

Ron de Rover: “Ik kan dat niet bevestigen, noch ontkennen. Ik doe daar geen uitspraken over.” Nico Schipper was niet bereikbaar voor commentaar. Groot Nieuws Radio is op dit moment in grote delen van het land alleen te ontvangen via de middengolffrequentie 1008 kHz.

Toekomst blijft onzeker
Groot Nieuws Radio wil zelf weinig melden over een mogelijk faillissement. “We zijn terughoudend om hierover zelf te communiceren. Dit heeft als reden dat we nog volop in een proces van herstructurering zitten, waarover we nog met verschillende partijen in overleg zijn. Om dit proces te doen slagen, is het van belang dat we op dit moment de situatie nog niet verder toelichten.” [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten