Opinie: Verdeel radiofrequenties eerlijk maar kijk wel naar kwaliteit

Minister Kamp van Economische Zaken wil vanaf 2017 de frequenties voor commerciële radiostations opnieuw gaan veilen. Een systeem dat draait om de grootste portemonnee, in plaats van om goede radio. Al jaren vinden door heel Europa verdelingen van radiofrequenties plaats puur op kwalitatieve eisen.

“Waarom dat in Nederland niet kan, is een compleet raadsel, vindt Paul Winnubst, oud-directeur van Hofstad Radio en oprichter van het Haags Radio Archief.

De Tweede Kamer buigt zich donderdag 2 juli a.s. over het voorstel van minister Kamp om radiofrequenties te gaan veilen. Dat is op zich een goede zaak, want het is de hoogste tijd dat er in Nederland een eerlijk mechanisme voor de verdeling van radiofrequenties komt.

Al in 2002 stapte een aantal nieuwe toetreders, waaronder Hofstad Radio, met succes naar de rechter gestapt om nieuwe uitgifte van frequenties af te dwingen, die er in 2003 is gekomen. De bestuursrechter verwees het argument van de overheid dat ‘er geen frequenties zijn’ toen direct naar de prullenbak.

Het verdeelmechanisme dat vervolgens in 2003 is gebruikt, bood echter ook geen soelaas: we werden gedwongen om een onverantwoord hoog bod te doen op de beschikbare frequenties. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat een aantal stations over de kop is gegaan of verlies leed.

Sindsdien heerst er politieke onduidelijkheid over het thema. In 2011 besloot de overheid de vergunningen van de bestaande radiostations simpelweg te verlengen, waardoor de concurrentie buitenspel werd gezet. Er is dus dringend behoefte om vóór 2017 een beter systeem te ontwikkelen, dat leidt tot een eerlijk gelijk speelveld voor alle radiozenders.

Het veilingsysteem dat minister Kamp nu voorstelt, is weliswaar transparant, maar doet het Nederlandse radiolandschap geen goed. Het binnenhalen van een frequentie vergt een enorme investering, die veel radiostations niet kunnen terugverdienen in 10 jaar. Juist nu ze veel meer moeten investeren in digitalisering komt de veiling op een slecht moment. Het systeem is daarmee in het voordeel van de rijkere stations of conglomeraten, die in staat zijn radio te koppelen aan andere media, bijvoorbeeld online.

Terecht zetten partijen als PvdA en D66 vraagtekens bij het voorstel, aangezien het leidt tot verschraling van het aanbod. Maar wat de PvdA wil: de bestaande vergunningen verlengen, is ook geen oplossing. Het zet nieuwe toetreders wederom buiten de deur en de rechter zal hier ongetwijfeld weer gehakt van maken.

Veel beter is om in Nederland niet zelf het wiel te willen uitvinden, maar eens te kijken naar landen om ons heen. Al jaren vinden door heel Europa verdelingen van radiofrequenties plaats op kwalitatieve eisen, waarbij bijvoorbeeld ervaring meetelt. Een eerlijk verdeelmechanisme, desnoods via een veiling, maar wel gekoppeld aan een inhoudelijke toets, biedt de beste garantie voor een gevarieerd radioaanbod en heeft politiek gezien de meeste kans van slagen. En bovenal: het is een oplossing waarbij de luisteraar het meeste baat heeft.”

Paul Winnubst
Oud directeur-eigenaar Hofstad Radio
Oprichter Haags Radio Archief

Opinie
Dit opinie artikel op Radio.NL is niet geschreven door de redactie, en de redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud. Dit artikel geeft echter wel de mening van een betrokken partij uit de RadioWereld weer.

Ingezonden artikelen met een duidelijke subjectieve inhoud zullen als opinie artikel worden geplaatst, zodat de lezer van deze site zelf de opinie artikelen door kan lezen en een eigen mening kan vormen.

Mensen die -op wat voor manier dan ook- in het mediawereldje zitten kunnen hun eigen opinieartikelen doormailen. De redactie behoudt zich het recht voor altijd artikelen zonder opgave van reden te weigeren. [Radiowereld.NL]