Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoe worden luistercijfers gemeten?

Elke maand verschijnen op Radio.NL nieuwe luistercijfers. Maar hoe worden deze gemeten? Waarom worden deze gemeten? En zijn de cijfers wel representatief? Wij zochten het uit.

Hoe worden luistercijfers gemeten? Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) wordt uigevoerd door GFK. Opdrachtgever voor het onderzoek zijn de radiostations (verenigd in het RAB), de mediabureaus die advertenties verkopen (verenigd in het PMA) en de adverteerders (verenigd in de BVA)..

Radiostations bepalen mede aan de hand van de luistercijfers hoe hun programmering eruit ziet. Daarnaast zijn de gegevens voor de (commerciële) radiostations van levensbelang om advertenties te verkopen. Het geeft adverteerders inzicht in hoeveel en welke luisteraars ze bereiken met hun spot op een radiozender en radiozenders bepalen hun reclametarieven op basis van de luistercijfers. Hoe meer luisteraars, des te hoger de tarieven.

Radiolog
Voor het NLO wordt gebruik gemaakt van 7500 zogenaamde panelleden die gedurende een week per kwartier bijhouden naar welke radiozender ze luisteren. Dit vullen zij in in een zogenaamd radiolog. Dat doen zij elke twee maanden met een maximum van 12 keer. radiologs kunnen zowel op papier als online als mobiel worden ingevuld. Op dit moment wordt 90% online ingevuld. Het radiolog begint op zaterdagochtend 06 uur en bevat zeven dagen.

Doordat de panelleden niet allemaal dezelfde week bij hoeven te houden naar welke zenders ze luisteren, is het onderzoek continu. Al deze gegevens bij elkaar geven een goed beeld over hoe een radiozender beluisterd wordt.

Representativiteit
Om het NLO betrouwbaar te houden wordt een representatieve groep mensen geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast worden de deelnemers van het panel regelmatig gewisseld, zonder dat de representativiteit wordt aangepast.

Elektronische technieken
Momenteel is deelname aan het NLO nog steeds handwerk. Maar dat betekent niet dat er niet gekeken wordt naar nieuwe technieken. Zo was er tussen 21012 en 2014 een test met een mediawatch, die door ongeveer 400 deelnemers gedragen werd. Dit horloge registreerde per minuut naar welk radiostation er wordt geluisterd. Momenteel wordt er getest met smartphone apps die eveneens per minuut kunnen registeren naar welke zender er wordt geluisterd.

Regionale cijfers
Omdat de luistercijfers op landelijk niveau gepubliceerd worden, staan de regionale radiostations niet elk apart in het overzicht vermeld. Dit zou de lijst onoverzichtelijk lang maken. Daarnaast is het vergelijken van de cijfers van landelijke zenders en regionale zenders apart op landelijk niveau als appels met peren. Om nu toch een beeld te geven van de regionale stations op landelijk niveau zijn ze geclusterd. De regionale publieke stations staan vermeld als ORN Radio en de regionale commerciële stations als E-Power Radio. Luistercijfers per (regionaal) station op regionaal niveau zijn hier te bekijken. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten