Commissariaat adviseert Dekker over Regionale Publieke Omroep

Het Commissariaat heeft een advies uitgebracht aan staatssecretaris Sander Dekker over de begroting van de Stichting RPO. Daarnaast heeft de mediatoezichthouder de individuele begrotingen van de dertien regionale publieke omroepen beoordeeld.

Commissariaat adviseert Dekker over Regionale Publieke Omroep De Stichting Regionale Publieke Omroep is dit voorjaar, als gevolg van een wijziging van de Mediawet, opgericht als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau.

In een tweede fase van wetgeving zouden de regionale publieke omroepen op basis van één concessie (die aan de RPO wordt verstrekt), samen met de RPO uitvoering geven aan de regionale publieke media-opdracht.

Begin september maakte de staatssecretaris van OCW bekend dat hij de tweede fase van wetgeving nog niet aan de Tweede Kamer zal voorleggen. Het Commissariaat heeft begrip voor de complexe situatie die dit met zich meebrengt, maar heeft wel de wettelijke taak de voorgelegde begrotingen te beoordelen met de huidige Mediawet als toetsingskader.

De mediatoezichthouder concludeert dat de rol van de Stichting RPO tot op heden onvoldoende is uitgekristalliseerd. Het Commissariaat adviseert de staatssecretaris om de Stichting RPO te vragen met een visie op haar eigen rol als samenwerkings- en coördinatieorgaan te komen vanuit de huidige basis van de Mediawet. Daarbij moet ook een financiële onderbouwing voor de verwachte kosten van de stichting voor 2017 worden aangeleverd.

Daarnaast heeft het Commissariaat de individuele begrotingen van de dertien regionale publieke omroepen beoordeeld. Hieruit blijkt dat ieder van de omroepen de opgedragen bezuinigingstaakstelling heeft opgevangen. In de meeste gevallen lukt dit met een sluitende begroting. Voor sommigen geldt dat zij investeringen hebben ingepland die op langere termijn geld moeten besparen. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten