Search
Close this search box.

Grote verschillen in mediagebruik onder Nederlandse bevolking

Nederlanders besteden 8 uur en 33 minuten op een dag aan media. Mannen en 50-plussers besteden met gemiddeld 9 uur dagelijks de meeste tijd aan media. In 2015 luisterde ruim de helft van de bevolking (52%) op een doorsneedag naar de radio op het moment van uitzending.

Grote verschillen in mediagebruik onder Nederlandse bevolkingRadio verliest terrein onder tieners
Relatief weinig tieners (26%) luisteren naar de radio en als ze dit wel doen besteden ze hier met dagelijks 2 uur en een kwartier ook beduidend minder tijd aan dan de overige leeftijdsgroepen.

Luisteren naar eigen muziek of audio of luisteren via internet doen relatief veel tieners, respectievelijk 26% en 14%. Ook hoogopgeleiden luisteren relatief vaak via internet (9% deelnemers op een dag). Waar iemand naar luistert hangt meestal ook samen met de apparatuur die diegene gebruikt.

Radio luisteren doen Nederlanders overwegend via een vast radiotoestel of autoradio en luisteren van muziek of audio via internet gebeurt juist relatief vaak via pc of laptop.

Dit blijkt uit de card stack Media:Tijd in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin dagboekgegevens van bijna 3.000 Nederlanders zijn geanalyseerd.

Ouderen kijken massaal lineair televisie, onder jongeren neemt dit af
Ook in 2015 blijft televisie op het moment van uitzending (‘lineair’ kijken) de populairste kijkactiviteit. Gemiddeld besteden Nederlanders hier op een dag 2 uur en 24 minuten aan. Bevolkingsgroepen verschillen aanzienlijk in hun kijkgedrag.

Op een doorsneedag* kijkt 90% van de 65-plussers lineair televisie. Onder de 13-19-jarigen is dit slechts 49%. Dit is een fikse daling ten opzichte van 2013, toen nog 67% van de tieners op een dag lineair televisie keek. Het aandeel tieners dat op een dag kijkt naar gestreamd, gedownload of gekocht videomateriaal verdubbelde in twee jaar tijd van 9% naar 18%.

Meer laag- dan hoogopgeleiden kijken lineair televisie en ze besteden hier ook meer tijd aan. Bij het uitgesteld televisiekijken en het bekijken van gestreamd, gedownload en aangekocht videomateriaal is het beeld omgekeerd: dit wordt juist meer door hoogopgeleiden gedaan.

Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek Media:Tijd in kaart, een samenwerking tussen het SCP en een aantal onderzoeksorganisaties op het gebied van media: Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Stichting KijkOnderzoek (SKO), Het Buitenreclame Onderzoek (BRO). Deze ‘card stack’ vormt een onderdeel van de publicatiereeks Het culturele draagvlak. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten