Landelijke zenders gaan fors minder betalen voor FM-vergunning

[Update] De landelijke commerciële radiostations gaan fors minder betalen voor hun FM-vergunningen. Dit blijkt uit de internetconsultatie die Minister Kamp gestart is. Gemiddeld liggen de prijzen een factor 10 lager dan de afgelopen periode.

Landelijke zenders gaan fors minder betalen voor FM-vergunning Radio 538, Sky Radio en Qmusic betalen nu miljoenen euro’s voor hun FM-frequenties verdeelt over zes jaar.

Sky Radio betaalt 4,3 miljoen per jaar, Radio 538 4,4 miljoen en Qmusic 4,5 miljoen.

Het bedrag van Radio Veronica werd onlangs bijgesteld naar 2,12 miljoen euro per jaar. Radio 10 kreeg haar FM-vergunning in 2013 voor omgerekend 210.000 euro per jaar.

Nieuwe waardebepaling
Nu Minister Kamp de vergunningen van de landelijke commerciële radiostations met vijf jaar gaat verlengen in ruil voor meer investeringen in DAB+, dienden de licentiekosten voor de nieuwe verlengingsperiode opnieuw bepaald te worden.

Opnieuw is hiervoor het SEO-model toegepast, maar dan met geactualiseerde parameters. In mei 2016 zijn de gewijzigde prijzen geconsulteerd onder de landelijke radiostations. Zij zijn akkoord met de nieuwe bedragen. Kamp heeft hierna een onafhankelijke derde partij gevraagd voor een “second opinion.”

Zoals in mei 2016 al bekend werd zijn de verlengbedragen van landelijke FM-vergunningen ongeveer een factor 10 lager dan ze in 2011 waren. “Belangrijke oorzaken hiervan zijn onder meer de kortere verlengingsduur dan in 2011 (één jaar extra looptijd levert relatief veel waarde op, omdat er sprake is van een ingroeipad, waarbij de eerste jaren verlieslatend zijn en de laatste jaren de meest winstgevende) en de pessimistische verwachtingen voor de advertentiemarkt,” aldus Kamp.

Radio 538 gaat voor de komende vijf jaar 2.324.000 euro betalen, wat neer komt op 464.000 euro per jaar. Voor Sky Radio is dit bedrag vastgesteld op 2.544.000 euro, oftewel 508.800 euro. Qmusic is het meest kwijt, namelijk 2.758.000 euro voor vijf jaar. Dit komt neer op 551.600 euro per jaar. Radio 10 betaalt veruit het laagste bedrag: slechts 859.000 euro voor de komende vijf jaar. Dit is 171.800 euro per jaar.

Geen kosten voor Veronica
Opmerkelijk is dat Radio Veronica, net als Slam, BNR en 100% NL, geen vergoeding meer hoedt te betalen aan de overheid voor het gebruik van haar FM-kavel. De clausuleringen voor deze kavels vormen een zodanige beperking van de gebruiksmogelijkheden dat de economische waarde van de bijbehorende vergunningen voor een toetreder nihil is voor de jaren 2017-2022.

Het SEO rapport “Waarde landelijke commerciële radiovergunningen: verlenging 2017”is hier te downloaden. [Radiowereld.NL]

Update
De radiowereld heeft tot 3 maart om te reageren op de verlengprijzen voor de landelijke commerciële radiostations.

Daarnaast wordt ook de “Ontwerpvergunning voor digitale landelijke commerciële radio-omroep” geconsulteerd, almede de “(ontwerp) Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017.