Nieuw Vlaams frequentieplan: Aanpassing lokale FM-kavels

De Vlaamse regering heeft onlangs enkele wijzigingen op het voorgestelde frequentieplan goedgekeurd. Naar aanleiding van een consulatie wordt de indeling en samenstelling van enkele lokale FM-pakketten aangepast. Het aantal pakketten gaat hierdoor verder omlaag van 131 naar 124.

Eerder dit jaar maakte de Vlaamse minister voor Media Sven Gatz zijn frequentieplan bekend. Hieruit bleek dat Qmusic, Joe en Nostalgie hun huidige FM-frequenties behouden. Wel worden diverse frequenties van Joe en Nostalgie geoptimaliseerd om betere FM-ontvangst te krijgen.

Daarnaast komen er vier FM-kavels voor commerciële netwerkradio’s. De vier FM-kavels bestaan elk uit 15 tot 17 FM-zenders met in elk geval dekking in Aalst, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen en Oostende. Drie van de vier kavels hebben ook dekking in Turnhout en/of Leuven. Het fenomeen ketenradio verdwijnt hierdoor.

Nog minder lokale omroepen
Voor de lokale radiostations zou er in het nieuwe plan ruimte overblijven voor 131. Een flinke teruggang, want momenteel telt Vlaanderen nog een 300-tal lokale omroepen, die zelf programma’s maken of hun frequentie verhuren aan een van de ketenradio’s. De lokale FM-frequenties gaan in pakketten verdeeld worden. Elk pakket bevat één tot drie FM-frequenties. Het uitzendvermogen wordt in de meeste gevallen maximaal 100 W.

Nu is besloten om het aantal lokale omroepen nog verder te verminderen. Het aantal pakketten wordt verder teruggebracht naar 124. De frequenties uit de 7 pakketten die sneuvelen worden ondergebracht bij de overige pakketten voor de lokale omroepen.

Wijzigingen naar aanleiding van consulatie
De wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van een consultatie eerder dit jaar. De publieksbevraging leverde zo’n 85 mails op met vragen om verduidelijking, verzoeken en suggesties. Zestig daarvan hadden betrekking op het frequentiebesluit.

De Sectorraad Media van de Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft hierop geadviseerd een aantal wijzigingen door te voeren. Minister Gatz heeft deze wijzigingen overgenomen in zijn plannen.

Raad van State
De aangepaste ontwerpbesluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Onder voorbehoud van opmerkingen door de Raad, is het de bedoeling nog dit voorjaar de oproep tot kandidaatstelling voor de erkenningen voor lokale en netwerkradio’s te lanceren. De beslissing kan dan in het najaar vallen. Het is de bedoeling dat de erkende netwerkradio’s en lokale radio’s vanaf 1 januari 2018 in de ether kunnen.

Nieuw radiolandschap stap dichterbij
Minister Gatz: ”Dankzij deze ontwerpbesluiten zetten we een belangrijke stap in de richting van een compleet vernieuwd radiolandschap. Met onze gekende publieke en commerciële landelijke radio’s als vaste waarden. Maar we maken het Vlaams radiogebeuren ook vrijer en geven de luisteraar meer keuze: met de introductie van nieuwe commerciële netwerkradio’s en met lokale radio’s die meer armslag krijgen en sterker in hun schoenen zullen staan dan nu.”

Bekijk hier het gewijzigde frequentieplan. [Radiowereld.NL]