Quality RTV vangt opnieuw bot bij de rechter

Een nieuwe poging van Quality RTV om haar middengolffrequenties na september te behouden is op niets uitgelopen. Onlangs wees de rechtbank van Rotterdam het beroep van Quality RTV tegen de verlengbaarheid van middengolffrequenties af.

Quality RTV vangt opnieuw bot bij de rechterNiet verlengd
Quality RTV van Ruud Poeze had besloten om het besluit tot verlengbaarheid van de vergunningen voor de AM-kavels C01 (Groot Nieuws Radio), C02 (Radio Maria), C06 (Radio 538, inmiddels afgestoten), C10 (Seagull/KBC) en C12 (Vahon) aan te vechten. Dit nadat de drie middengolfkavels (C05, C07 en C09) van Quality RTV, waar momenteel Radio Paradijs op te horen is, niet voor verlenging in aanmerking kwamen. Onderzoekbureau Kwink en Minister Kamp zijn er namelijk niet van overtuigd dat Quality RTV daadwerkelijk bereid is om te investeren in digitale radio (DAB+).

Ondanks dat de vergunningen van Quality RTV niet in aanmerking kwamen voor verlenging, besloot het bedrijf toch een aanvraag tot verlenging in te dienen bij het Agentschap Telecom (AT). Deze werd echter afgewezen. Ook het bezwaar tegen deze afwijzing werd afgewezen.

“Onjuiste toets”
Volgens Quality RTV heeft het AT een onjuiste toets gehanteerd bij het besluit of een middengolfvergunning in aanmerking komt voor verlenging. Zo zouden “vergunningen die zijn verleend of – gelet op het gebrek aan schaarste – hadden moeten verleend in volgorde van binnenkomst van aanvraag verleend moeten worden.”

Daarnaast stelt Quality RTV dat “de afschakeling van middengolf naar de digitale radio veel te vroeg, omdat er geringe belangstelling van het publiek voor DAB+ is.” Daarom zou bij verlengbaarheid moeten worden beoordeeld of een verlenging “het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dient en niet of verlenging van belang is voor de bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek.”

Maatschappelijk, cultureel of economisch belang
Quality RTV stelt tevens dat het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang gediend wordt bij verlenging van haar drie vergunningen.

Dat laatste wordt overigens verworpen door het AT. Door het “hobbymatige karakter” van de zendactiviteiten van Quality RTV “voldoet deze niet aan de maatstaf voor verlengbaarheid, omdat een dergelijke hobby vooral het persoonlijke belang en niet het algemeen belang dient,” zo stelt het AT. De rechtbank geeft te etherwaakhond hierin gelijk.

Geen financiële onderbouwing
Verder stelt de rechtbank dat het AT voldoende beoordelings- en beleidsvrijheid heeft om de vergunningen verlengbaar te achten of niet. Daarnaast stelt de rechtbank dat het AT “in redelijkheid af heeft mogen gaan op de negatieve advisering van Kwink.” Het digitaliseringsplan van Quality RTV zou alleen “op de korte termijn gericht zijn en minder concreet zijn dan die van de andere vergunninghouders. Zo heeft Kwink er op gewezen dat voor het gehele digitaliseringsplan van eiseres een financiële onderbouwing ontbreekt.”

De rechtbank merkt daarbij op dat het hier om een vergunning voor commerciële radio-omroep gaat, zodat het volstrekt begrijpelijk is dat een financiële onderbouwing voor het plan van wezenlijk belang wordt geacht.

Afgewezen
Het beroep van Quality RTV tegen het besluit tot verlengbaarheid van de vergunningen voor de AM-kavels van andere radiostations is daarom afgewezen door de rechtbank. En dat betekent opnieuw een nederlaag voor Poeze. Eerder werd ook al het beroep tegen het verdelen van de frequentie AM747 voor laagvermogen uitzendingen afgewezen. En ook een brief naar informateur Schippers heeft niet mogen helpen. Inmiddels is het negatief vermogen van Quality RTV opgelopen tot 430.000 euro, zo blijkt uit het vonnis.

Lees hier de complete uitspraak. [Radiowereld.NL]