Minder illegale series, muziek en films gedownload

Het aantal internetters in Europa dat wel eens illegaal muziek, films, series, boeken of games downloadt of streamt via bijvoorbeeld The Pirate Bay of PopcornTime is tussen 2014 en 2017 gedaald. De daling van het aantal piraten is het sterkst voor muziek, films en series.

Minder illegale series, muziek en films gedownload Tegelijk namen de bestedingen aan legale content ten opzichte van 2014 toe. Dit blijkt uit de ‘Global Online Piracy Study’ die het ‘Instituut voor Informatierecht’ (IViR) van de Universiteit van Amsterdam publiceert.

In zes van de zeven onderzochte Europese landen was deze daling van het aantal piraten te zien: Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koningrijk. Deze kleinere groep downloadt en streamt wel meer illegaal materiaal dan drie jaar geleden. Alleen in Duitsland is er een toename van het aantal gebruikers van illegale bronnen als gevolg van een kleine stijging in het illegaal downloaden van games.

Prijs belangrijkste motief
IViR verrichtte samen met onderzoeksbureau Ecorys aan de hand van consumentenenquêtes onderzoek in dertien landen. Voor alle dertien onderzochte landen – ook die buiten Europa – geldt dat de prijs van legale content het belangrijkste motief is om gebruik te maken van illegale kanalen.

Toch neemt ruim 95% van de piraten ook legaal content af, en consumeert een piraat gemiddeld tweemaal zoveel legaal materiaal als iemand die uitsluitend legale kanalen gebruikt. In alle onderzochte landen namen de uitgaven per hoofd van de bevolking aan muziek, films en series, games en boeken de laatste drie jaar toe.

Verschillen tussen landen
Het deel van de internetgebruikers dat afgelopen jaar wel eens iets illegaal heeft gedownload of gestreamd, verschilt sterk tussen de onderzochte landen: van 23% in Japan tot 84% in Indonesië. Daarbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat in Indonesië slechts een kwart van de bevolking online is.

Nederland heeft samen met het Verenigd Koningrijk, na Japan en Duitsland, het laagste aantal piraten als percentage van de internetbevolking. Iets meer dan een op de drie Nederlandse internetgebruikers gaf aan in het voorgaande jaar wel eens content te hebben geconsumeerd via illegale kanalen. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten


Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email