Vlaams Frequentieplan: Herstelplan afgewezen, geen stilte op FM

De chaos in het Vlaamse radiolandschap blijft in stand nu de Raad van State (RvS) geen goedkeuring heeft gegeven over het herstelbesluit van de Vlaamse regering. Stil zal het echter niet worden in de ether, want de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) haalt bestaande zenders niet uit de lucht.

Vlaams Frequentieplan: Herstelplan afgewezen, geen stilte op FM In oktober 2018 vernietigde de RvS het Vlaamse frequentieplan van 2017 dat sinds begin vorig jaar in werking is getreden. Concreet betekent dit dat radiostations op FM in Vlaanderen, met uitzondering van de VRT, geen uitzendrechten meer hebben.

Volgens de RvS had de regering verzuimd aan te geven welke frequenties er nog meer beschikbaar zijn in Vlaanderen met daarbij de reden waarom deze niet worden uitgegeven aan radiostations. Het gaat hierbij om frequenties die niet door de internationale coördinaties zijn gekomen of frequenties met een te laag bruikbaar vermogen. Ook zijn frequenties toegewezen aan buitenlandse legerzenders of gereserveerd voor evenementenzenders.

Herstelbesluit
De Vlaamse regering wil daarom het frequentieplan middels een herstelbesluit met terugwerkende kracht repareren. Daarom kwam er een nieuwe consultatieronde met aanvullende informatie over frequenties. Daarbij werd besloten om alsnog acht (zwakke) frequenties beschikbaar te stellen aan lokale radiostations.

Maar opnieuw heeft de RvS de Vlaamse regering een halt toe geroepen. Bij het herstelbesluit is de consultatie opnieuw niet voldoende transparant verlopen. Zo ontbrak de informatie over evenementenfrequenties en de overeenkomst die de Vlaamse regering sloot met de Waalse regering over het gebruik van frequenties.

Ook is de RvS van mening dat het frequentieplan niet met terugwerkende kracht gerepareerd kan worden vanwege lopende juridische zaken tegen het frequentieplan.

Nieuwe poging
Inmiddels is de Vlaamse regering een nieuwe consultatieronde gestart waarbij aanvullende informatie beschikbaar is. Grote vraag blijft echter of de RvS hierna wel akkoord zal gaan. Dit zal pas over enkele maanden duidelijk worden.

Radiostations mogen blijven uitzenden
Ondertussen mogen radiostations die een erkenning hebben gekregen blijven uitzenden via de ether. De VRM heeft een klacht van diverse radiostations zonder frequentie afgewezen. De stations wilde dat de VRM ging handhaven en ‘illegale’ uitzendingen op FM van private partijen te beëindigen, wat de chaos compleet zou maken.

Volgens de VRM zijn verleende erkenningen ondanks dat het frequentieplan vernietigd is nog steeds geldig. Eerder oordeelde de RvS namelijk al dat individuele erkenningen, waartegen binnen de voorziene termijn geen beroep werd ingesteld, definitief zijn.

‘NRJ legaal’
Een dubieuzere uitspraak deed de VRM in de klacht die werd ingediend tegen NRJ. De zwarte panter zou zich volgens de klacht niet houden aan de vergunningsvoorwaarden, die de zender zelf had opgegeven.

Saillant detail is dat NRJ een hitformat uitzendt op een kavel voor een generalistisch programma. De VRM oordeelde echter dat dit is toegestaan. Daarnaast is het mogelijk om wijzigingen in de kavelvoorwaarden in overleg met de VRM door te voeren. Volgens de VRM voldoet het programma van NRJ daarom gewoon aan een generalistisch profiel. Over of dit terecht is, is nog sterk de vraag. Het besluit zal ongetwijfeld nog een juridisch gevolg krijgen. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten