Slob: Geen verder onderzoek naar kortingssysteem reclame

Minister Slob van media gaat geen verder onderzoek meer uitvoeren naar bestedingsaandeelkorting bij de verkoop van radio- en tv-reclame. Dit schrijft hij in een brief aan de kamer. Nu OMS van Talpa ook hiermee gestopt is, zijn er geen aanwijzingen meer naar mistanden in de sector.

Slob: Geen verder onderzoek naar kortingssysteem reclame Lange tijd was het in radio- en tv-sector heel gewoon om bestedingsaandeelkorting te geven.

Als een adverteerder of mediabureau een groter deel van zijn advertentie(jaar)budget besteedde bij zenders van bijvoorbeeld Talpa, RTL of de Ster, werd de korting hoger. Als er een groter deel van het advertentiebudget bij concurrenten werd besteed, was de korting lager. Op deze wijze werden adverteerders en mediabureaus gestimuleerd om een nog groter deel van hun budget bij een bepaalde partij in te zetten.

De Ster was in 2018 de eerste partij die de bestedingsaandeelkortingen geheel schrapte. Bij OMS van Talpa, dat de verkoop voor acht radiostations verzorgt, waren deze kortingen langer gebruikelijk. Pas nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek had ingesteld naar overtreding van de Mededingingswet schrapte ook OMS per 1 januari 2020 de bestedingsaandeelkorting.

Het onderzoek van ACM maakte deel uit van de toezegging die Slob in 2018 deed aan de Kamer om de zogenaamde surcommission, waartoe ook bestedingsaandeelkorting behoort, marktbreed onder de loep te nemen.

Naast deze casus, zijn uit de door EZK en OCW gevoerde gesprekken geen andere concrete voorbeelden van misstanden naar voren gekomen,” schrijft Slob in zijn brief aan de Kamer. En daarom ziet hij geen reden meer voor verder onderzoek.

Gelet op de OMS-casus ga ik er vanuit dat marktpartijen zelf hun verantwoordelijkheid oppakken door (onderbouwde) signalen van eventuele problemen bij mij en de ACM onder de aandacht te brengen”, aldus Slob. “Mocht op basis van signalen uit de markt alsnog blijken dat, naast het generieke mededingingstoezicht, aanvullende wet- en regelgeving of andere maatregelen nodig zijn dan zal ik samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat bezien welke vervolgstappen daarvoor gezet kunnen worden.” [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten