Nauwere samenwerking tussen NOS en NTR

De NOS en de NTR gaan nauwer samenwerken. Daarbij ligt de focus vooral op programma-inhoudelijk gebied. Nu wordt er al succesvol samengewerkt voor het NPO Radio 1-programma “Nieuws &Co”, almede voor de tv-programma’s “Nieuwsuur” en “Andere Tijden.”

Nauwere samenwerking tussen NOS en NTR Het doel van de alliantie is verdere verhoging van de kwaliteit en verrijking van het huidige programma-aanbod van de twee omroepen.

Niet alleen op televisie en radio, maar ook online. Nieuwe programmaconcepten behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Als uitdrukkelijke voorwaarde geldt dat de bestaande merken en de afzonderlijke programmapakketten van beide organisaties in stand blijven. Zo willen NOS en NTR hun onafhankelijkheid en neutraliteit waarborgen.

Visiebrief
De nieuwe alliantie is een gevolg van de visiebrief van de minister van OC&W van juni 2019. In deze brief, over de toekomst van de publieke omroep, gaf hij aan een onderzoek te willen naar een samenwerking van NOS en NTR. Beide organisaties zijn vervolgens een zorgvuldige verkenning gestart naar de mogelijkheden daarvoor. De belangrijkste uitgangspunten daarbij: een samenwerking moet een meerwaarde hebben voor de organisaties én het publieke bestel. En er moet oog zijn voor het op onderdelen onvergelijkbare productieproces van NOS en NTR.

Onderzoeksjournalistiek
De uitkomst van de verkenning: NOS en NTR zien kansen voor een programma-inhoudelijke samenwerking. Voor het komende jaar wordt gedacht aan verbreding van de samenwerking in vooral de onderzoeksjournalistiek, naar voorbeeld van Nieuwsuur.

Het NOS Jeugdjournaal en Schooltv.nl zouden elkaar kunnen versterken. Ook valt te denken aan een intensievere kennisdeling door de NTR-redacties Wetenschap en Geschiedenis en de NOS-onderdelen Nieuws, Sport en Evenementen. Verder liggen er kansen in het verdiepen van de aandacht voor de maatschappelijke betekenis van sport. Daarnaast kunnen studio’s gezamenlijk worden gebruikt en geeft de samenwerking ook nieuwe perspectieven voor het personeel. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten