Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Felle confrontatie tijdens debat FM-frequenties

Op het hoogste politieke niveau zijn gisteren herhaalde pogingen gedaan, een voor vandaag in de Tweede Kamer dreigende confrontatie tussen de coalitiefracties van PvdA en D66 met de staatssecretarissen M. de Vries en Van der Ploeg over de verdeling van FM-frequenties te vermijden.

Nadat eerder op de dag een poging om het geschil te regelen tijdens het zogenaamde Torentjesoverleg met bewindslieden en fractievoorzitters was mislukt, vond in de Kamer een felle confrontatie plaats tussen met name Kamerlid Wagenaar (PvdA), die op een uitstel van de frequentieverdeling voor onbepaalde tijd aandrong, en de beide staatssecretarissen, die aan een veiling van frequenties voor commerciële radiostations vasthielden.

Ook Kamerlid Bakker (D66) is tegen een veiling.

Daarop vond opnieuw coalitie-overleg plaats. In de Kamer stond van de coalitiepartijen slechts Nicolaï (VVD) achter het regeringsvoorstel, daarin gesteund door Vendrik (GroenLinks). Alle andere partijen steunden de opposanten, zodat hun standpunt over een meerderheid beschikt wanneer over deze zaak vanavond, in de laatste vergaderuren voor het Kamerreces, een plenair debat begint waarin moties zullen worden ingediend.

,,Wat er zal gebeuren is volstrekt onduidelijk”, aldus Nicolaï gisteren na de confrontatie in de Kamer. Bakker waarschuwde de regering ervoor vanavond geen moties van de Kamer naast zich neer te leggen. Opvallend was dat Wagenaar haar aanvankelijke felle afwijzing van een veiling, na ontvangst van een briefje, aanzienlijk matigde, en na afloop tegenover journalisten nadrukkelijk bereidheid tot een politiek compromis uitsprak.

Inzet van het debat is de mate waarin bij de verdeling van de FM-frequenties middels een veiling rekening zal worden gehouden met het voortbestaan van bestaande commerciële zenders, waaronder het populairste radiostation van het land, Skyradio.

PvdA en D66 menen dat het thans voorliggende veilingplan van het kabinet te weinig tegemoet komt aan de in maart door de Kamer unaniem aanvaarde motie Wagenaar, waarin werd gevraagd om bevoordeling van de bestaande stations.

De regering meent op grond van uitvoerig onderzoek dat hiervoor geen juridische mogelijkheden bestaan.

Een andere juridisch haalbare mogelijkheid – verdeling op grond van een inhoudelijke toets die bekend staat als een beauty contest, en waaraan vooral de PvdA de voorkeur geeft – zou een zo lange voorbereiding vergen dat de zaak niet meer vóór de verkiezingen van mei 2002 kan worden afgehandeld. De regering meent bovendien dat er vóór 1 september een definitief beleid moet worden vastgesteld, omdat er anders organisatorische problemen ontstaan die verband houden met de uitruil van Nederlandse frequenties met België en Duitsland, waarover al vaste afspraken bestaan. De VVD is fel tegen een beauty contest. (5 Juli 2001)