Search
Close this search box.

Kamer heeft nog geen alternatief voor veilingplan kabinet

PvdA, D66 en CDA hebben vandaag het kabinetsvoorstel voor het veilen van commerciële radiofrequenties afgewezen. Over hoe de frequenties wel verdeeld moeten worden, bestaat in de Tweede Kamer nog geen overeenstemming.

Het kabinet wil de frequenties veilen. Een Kamermeerderheid ziet daar niets in, omdat in hun ogen dan bestaande radiostations die jarenlang in hun zender hebben geïnvesteerd worden benadeeld.

PvdA’er Wagenaar en D66’er Bakker willen meer duidelijkheid van de verantwoordelijke staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Media) over alle juridische haken en ogen die een verdeling van frequenties met zich meebrengt. Op basis daarvan willen ze later pas een definitieve verdeelmethode kiezen.

D66 heeft een voorkeur voor een inhoudelijke toets op basis van economische criteria als omzet en bereik of een verlenging van de frequenties van de huidige radiostations. PvdA’er Wagenaar wil nog alle mogelijkheden openhouden. Het huidige kabinetsvoorstel vindt ze in ieder geval onvoldoende tegemoetkomen aan de wens van de Tweede Kamer.

Een plan van oud-KLM-topman Bouw, waarin bestaande zenders hun frequentie konden behouden, kon op instemming van de Kamer rekenen, maar het kabinet achtte het juridisch niet haalbaar. PvdA’er Wagenaar en D66’er Bakker willen van het kabinet meer en betere argumenten horen waarom dat niet kan. Wagenaar benadrukte dat de politiek zelf keuzes moet maken, zonder zich te veel te laten leiden door eventuele juridische complicaties. D66’er Bakker stelde dat elke keuze tot juridische procedures van ,,verliezers” zal leiden.

Woordvoerders van PvdA, D66, CDA en GroenLinks grepen woensdag het recente UMTS-rapport aan om aan te geven dat een verdeling van frequenties heel goed voorbereid moet worden. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben geconcludeerd dat dat bij de veiling van frequenties voor de derde generatie mobiele telefonie vorig jaar niet het geval was. (4 Juli 2001)