Search
Close this search box.

Protest Radio West: “De Vries wil ons wegblazen”

Radio West beschikt over sterke aanwijzingen dat staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) deze publieke regionale omroep voor Zuid-Holland-noord als het ware wil wegblazen van de 88,4 MHz. Dit ten faveure van een commerciële omroep.

In een mondeling overleg is algemeen directeur Ben Bunders van de omroep door vertegenwoordigers van de staatssecretaris namelijk meegedeeld, dat het de bedoeling is de frequentie 88,4 MHz te veilen aan een commerciële omroep. Het zou de bedoeling zijn, de 88,4 te stoppen in een pakket voor commerciële uitzendingen per 1 maart 2002 en wel vanuit twee zenders. Eén in Roosendaal met een kracht die zesmaal (!) sterker is dan die van Radio West op de 88.4, en de ander in of nabij Haarlem, eveneens dus op de nu nog publieke 88,4.

Het lijdt geen twijfel dat deze commerciële omroep het huidige verzorgingsgebied van Radio West in aanmerkelijke mate zal penetreren. Daarom heeft Radio West de staatssecretaris schriftelijk laten weten “dat er geen denken aan is dat Radio West zich voetstoots op deze wijze zal laten wegblazen van de 88,4”. In de brief voegt de omroep eraan toe: “Daarbij krijgt die commerciële zender een deel van het Radio West-luisterpubliek zo maar in de schoot geworpen. Waar Radio West in vijftien jaar een aanzienlijk publiek heeft weten te binden aan zijn 88,4 kan het toch niet zijn dat u die binding zo maar voor geld verkwanselt”.

Tegelijkertijd heeft Radio West de Regering in de persoon van premier Kok, de Tweede Kamer en de provincie Zuid-Holland gevraagd stappen te ondernemen om het plan te stoppen. (19 juli 2001)