Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Business Nieuws Radio mag blijven uitzenden

Het Commissariaat van de Media heeft vanmiddag haar besluit kenbaar gemaakt inzake de door Arrow Classic Rock en ID&T ingediende verzoeken om de toestemming voor het nieuwsformat van BusinessNieuws in te trekken.

De uitspraak luidt als volgt: De aanvragen van Arrow Classic Rock en ID&T Radio tot intrekking van de aan Jazz Radio verleende toestemming voor het verzorgen van een commercieel radioprogramma via de ether worden afgewezen.

Daarnaast ziet het Comissariaat af van ambtshalve optreden tegen de door Jazz Radio gehanteerde programmaformule. Hiermee geeft het Commissariaat te kennen dat zij uiteindelijk de bevoegde instantie is om een besluit te nemen inzake de goedkeuring van het nieuwsformat van BusinessNieuws Radio op de frequentie van Jazz Radio.

Michiel Bicker Caarten, directeur BusinessNieuws, zegt verheugd maar niet verrast te zijn over de uitspraak van het Commissariaat. “We hadden geen negatieve uitslag verwacht. We mochten vertrouwen op de goedkeuring van de staatssecretaris in 1999.

Alle opgebouwde activiteiten van BusinessNieuws zijn gebaseerd op die schriftelijke toestemmingen van de overheid. Bovendien voldoet het nieuwsformat van BusinessNieuws aan de twee wensen van het kabinet, de bevordering van pluriformiteit van de media en de wenselijkheid van het bestaan van een commerciële nieuwszender, als geduchte concurrent van Radio 1.” aldus Bicker Caarten. “Daarnaast heeft BusinessNieuws Radio een rechtsgeldige frequentievergunning volgens de Telecommunicatiewet.”

De in ’99 verkregen schriftelijke toestemming van de overheid is door Van der Ploeg bij besluit van 10 april jl. ingetrokken en doorverwezen naar het Commissariaat van de Media. Dit besluit betrof zijn toestemming tot formataanpassing d.d. 16 november 1999. BusinessNieuws heeft zich zeer verwonderd over dit besluit van de Staatssecretaris, temeer omdat Van der Ploeg op 30 juli 1999 schriftelijke toestemming heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media om besluiten te nemen over de formataanpassing van BusinessNieuws. Het intrekken van het besluit van Van der Ploeg behelst de bevoegdheid over het goedkeuren van het nieuwsformat en niet de uitzendingen van BusinessNieuws op de FM. De berichtgevingen in de media impliceerden ten onrechte dat de FM-frequenties onrechtmatig verkregen zijn.

BusinessNieuws gestart in 1998 op de middengolfzender 1395 AM en verkreeg in 1999 FM- en kabeldekking. In juli 2000 werd de FM-dekking vergroot door de opstart van een FM-zendmast in Rotterdam. BusinessNieuws dekt nu heel Nederland op AM, vrijwel de gehele Randstad op FM en 85% van de huishoudens via de kabel. Volgens het CLO heeft het station ruim 275.000 unieke én vaste luisteraars. In het vierde kwartaal van 2000, twee jaar na oprichting, is het operational break-even punt bereikt. (M)