Radiovergunning van Slam FM blijft in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het hoger beroep van Arrow Media Group tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 november 2005 afgewezen. Arrow Media Group wilde met het hoger beroep bereiken dat de Minister van Economische Zaken de vergunning voor de radiofrequenties in kavel A5, de geclausuleerde kavel bestemd voor recente bijzondere muziek, alsnog aan haar zou moeten verlenen in plaats van aan Slam FM (voorheen ID&T Radio).

Het College heeft geoordeeld dat de onafhankelijke Adviescommissie, die in 2003 heeft geadviseerd over de aanvragen van de commerciële radio-omroepen, haar werk goed heeft gedaan en dat de Minister haar advies, om de vergunning aan Slam FM te verlenen, mocht volgen. Dit betekent dat, anders dan Arrow heeft betoogd, de Adviescommissie geen inhoudelijk oordeel hoefde te geven van de verschillende radioformats, maar kon volstaan met een vergelijking van wat de radio-omroepen hoger of lager hebben geboden ten aanzien van de voorschriften die aan de geclausuleerde kavel zijn verbonden.

Het College heeft verder geoordeeld, dat het aannemelijk is dat de gebruiksvoorschriften voor de onderhavige kavel recente bijzondere muziek het voor een dance-station inderdaad gemakkelijker maken om goed te scoren, dan voor een station dat is gericht op modern rock, zoals Arrow wilde uitzenden. Het College is echter tot het oordeel gekomen dat dit nog niet wil zeggen dat de clausulering van onderhavige kavel A5 discriminerend zou zijn. Tot slot heeft het College geoordeeld dat Arrow in het geheel niet heeft onderbouwd waarom het bedrijfsplan van Slam FM financieel niet haalbaar of niet realistisch zou zijn. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd. [Radiowereld.NL]