Is overgang van FM naar DAB belangrijk

Vanaf het derde kwartaal van 2005 kan – door de commerciële DAB licentie uitgifte – met de noodzakelijke en belangrijke digitale slag in de radiomedia worden gestart. Als de politiek niet anders beslist, is dit een historisch moment met zeer grote positieve consequenties voor het Innovatie- en Industriebeleid van Nederland.

Maar ook voor de huidige commerciële radiostations met een FM/AM vergunning is de invoering van DAB van groot belang. Immers uit het grootschalig gratis muziek downloaden en het succes van p ot wordt feitelijk bewezen dat de consument op personal radio zit te wachten. Door de overgang van FM/AM naar DAB wordt dat gerealiseerd. Terwijl er nog meer mogelijkheden ontstaan om de omzet/winst van de commerciële omroepen structureel te verbeteren.

Commerciële radiostations
Vele commerciële radiostations zijn volgens Catalyst verliesgevend. Zij geven aan dat dit komt door de hoge veilingkosten (die zij vanwege het verkrijgen van een FM licentie moeten betalen) en de lagere reclame inkomsten. Op zichzelf juiste constateringen. De vraag blijft natuurlijk wel hoe de commerciële radiostations op basis van de genoemde marktontwikkelingen het tij kunnen keren? Dat vraagt m.i een beleid gebaseerd op gebruik maken van kansen en het minimaliseren van de bedreigingen. Door protectie of het huidige beleid te continueren, zijn namelijk de genoemde marktontwikkelingen niet tegen te houden!

Daarnaast ontstaat er een enorme impuls voor nieuwe vormen van consumenten elektronica ( door de convergentie van audio, video, Internet en data). Dit is een kans die qua maatschappelijke impact en economisch belang mogelijk maar één keer in de honderd jaar voorkomt. Alleen al het gegeven dat er door de invoering van DAB een vervangingsmarkt voor 1,5 miljard DAB ontvangers in Europa ontstaat – waar je als marketeer niets voor behoeft te doen – is uniek.

De huidige situatie
Andere landen zijn Nederland t.a.v. de invoering van DAB al voorgegaan. Ervaringen in het buitenland leren ons ondermeer dat om van DAB een succes te maken zowel aan de kant van het DAB Zendernetwerk (in verband met het verkrijgen van een kwalitatief hoogwaardige ontvangst) als aan de kant van de DAB-ontvanger de zaken anders dienen te worden aangepakt. De huidige uitleg van analoge zendernetwerken gebaseerd op hoge opstelpunten en hoge vermogenszenders zijn in technisch opzicht voor DAB namelijk suboptimaal en de reeds verkrijgbare DAB radio’s voldoen qua bruikbaarheid, functionaliteit en vormgeving niet aan de eisen die consumenten daaraan mogen stellen. Bovendien doen deze nieuwe radio’s geen recht aan de digitale communicatie toepassingsmogelijkheden die door de DAB standaard worden ondersteund. Als wij in Nederland ons voordeel doen met de opgedane ervaringen elders en gebruik maken van nieuwe inzichten en beschikbare kennis dan zal niet alleen DAB succesvol ingevoerd kunnen worden, maar dan kan Nederland zich tevens ontwikkelen tot een kennisland voor DAB in Europa.

Door het voortschrijdend inzicht op basis van een continu overleg tussen markt en het Ministerie van EZ. Is het T-DAB dossier uitgegroeid tot een unieke kans voor de Minister van EZ via een innovatieve invoering van digitale radio ook en tegelijk massale digitale toepassingen met het zelfde DAB Zendernetwerk (zonder extra investeringen) mogelijk te maken.

Daardoor wordt de vervanging van FM/AM door DAB tevens een katalysator voor economische groei en wordt Nederland in het kader van de ‘Lissabon – agenda’ leading in Europa t.a.v. deze belangrijke DAB technologie. In die zin is het binnen Europa uniek dat EZ aan de U Twente de opdracht voor een pilot heeft gegeven om na te gaan hoe in het kader van de commerciële DAB licentie uitgifte twee Zendernetwerken storingsvrij naast elkaar kunnen functioneren. Daarmee heeft EZ binnen Europa een belangrijke voortrekkersrol, als het gaat om op een innovatieve en economische katalyserende manier DAB in te voeren, op zich genomen.

Het is mijn absolute overtuiging dat het Ministerie van EZ in alle opzichten met een innovatieve invoering van digitale radio zal scoren (politiek, economisch, internationaal, maatschappelijk etc.). [Riens Meijer/Catalyst/Radio.NL]