Search
Close this search box.

WorldDAB accepteert AAC+ als audiocodec voor DAB

WorldDAB, de overkoepelende organisatie ter promotie van Digital Audio Broadcasting (DAB), heeft besloten het AAC+ codec te accepteren binnen de huidige standaard van DAB. Door het toepassen van dit codec kunnen er meer radiostations met een betere kwaliteit via één DAB-multiplex uitzenden. Of er in Europa ook daadwerkelijk met dit codec zal worden uitgezonden is nog niet bekend.

Het grote probleem van de DAB is momenteel dat de huidige DAB technologie nog gebaseerd is op MPEG 2 (MP2). Deze technologie dateert nog uit de jaren ’80 en is inmiddels veroudert. Het nadeel van MP2 is namelijk dat het een hogere bitrate (dus meer capaciteit) benodigd dan bijvoorbeeld MP3. Want waar MP3 128 kbps (bijna cd-kwaliteit) nodig heeft, heeft MP2 al minimaal 192 kbps nodig.

Om voldoende radiostations via een multiplex uit te kunnen zenden, wordt dan ook vaak gekozen om de bitrate laag te houden, waardoor de geluidskwaliteit omlaag gaat. Zo zenden in Nederland ondermeer Radio 2 en 3FM uit met een bitrate van 128 kbps, waarmee dus nog geeneens cd-kwaliteit wordt bereikt. In sommige gevallen klinkt DAB zelfs slechter dan de huidige uitzendingen via FM.

Door het gebruik van het AAC+ codec kan de bitrate van de uitzendingen via DAB verlaagd worden, zonder dat de geluidskwaliteit slechter wordt. Zo heeft AAC+ slechts een derde van de capaciteit (bitrate) nodig dan MP2. En doordat de radiostations minder capaciteit nodig hebben voor hun uitzendingen, kunnen er meer stations via één multiplex uitzenden.

AAC+ is een combinatie is van MPEG 4 ACC (Advanced Audio Coding) en SBR (Special Band Replication). Deze codecs zorgen ervoor dat geluidskwaliteit goed is bij een lage bitrate. Momenteel wordt deze technologie al regelmatig gebruikt voor internetradio.

Of er ook daadwerkelijk gebruikt zal worden gemaakt van het AAC+ codec voor DAB in Europa is nog onduidelijk. Er kleeft namelijk een groot nadeel aan deze technologie, die ook wel aangekondigd wordt als DABv2 of DAB+. De DAB-ontvangers die tot dusver gemaakt zijn, kunnen veelal niet overweg met het AAC+ codec. Mede in het Verenigd Koninkrijk, waar al meer dan 3 miljoen DAB-ontvangers over de toonbank zijn gegaan, zou dit flinke gevolgen hebben. Deze zouden dan grotendeels niet meer te gebruiken zijn.

Toch zijn er al landen waar AAC+ al gebruikt wordt voor DAB uitzendingen. In ondermeer China en Australië heeft men al eerder besloten om AAC+ te gebruiken in plaats van MP2. In het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel op beperkte schaal getest met AAC+ voor DAB. [RS/Radio.NL]