Zoek
Sluit dit zoekvak.

Deel 3e landelijke DAB+net ingezet voor regio radio

Een deel van het geplande derde landelijke DAB+net gaat ingezet worden voor de Niet-Landelijke Commerciële Radio (NLCR). Minister Kamp heeft voor elk regionaal FM-kavel DAB+capaciteit beloofd, maar hiervoor is onvoldoende ruimte op het bestaande bovenregionale DAB+kavel.

Woensdag startte de Minister een consultatie voor het verlengen van de FM-frequenties voor de regionale commerciële radiostations. Hieraan wordt, net als nu het geval is, DAB+capaciteit gekoppeld op het bovenregionale kavel, dat bestaat uit vijf deelgebieden (allotments).

1 Plek per allotment
Op dit moment hebben de niet-landelijke commerciële vergunninghouders met meerdere analoge vergunningen gelegen in één en hetzelfde digitale allotment de beschikking over één digitaal kanaal in dat allotment.

Dit komt mede doordat het Agentschap Telecom ten onrechte heeft gesteld dat regiogerichtheid per DAB+allotment geldt in plaats van per FM-kavel. Zowel de rechter als het College van Beroep voor het bedrijfsleven floten de etherwaakhond terug.

Door de uitspraak moeten diverse regionale commerciële radiostations hun programma gaan aanpassen/splitsen.

Capaciteit voor elk regionaal FM-kavel
De Minister is van plan om vanaf 2017 aan iedere niet-landelijke FM-vergunning (de B-kavels) één digitaal kanaal te koppelen. Om alle programma’s via DAB+ uit te kunnen zenden is dus extra capaciteit nodig. De verwachting is dat de benodigde extra capaciteit voor een groot deel gevonden kan worden in de restruimte van de bovenregionale kavel die in de zomer van 2015 op tijdelijke basis is uitgegeven. De extra vergunningen die destijds voor een periode twee jaar zijn uitgegeven, worden dan niet verlengd.

Maar in de Randstad (kanaal 8A) en Oost-Noord Nederland (kanaal 6B) is onvoldoende capaciteit op de allotments van het bestaande bovenregionale kavel. Zo zouden in de Randstad nog twee edities van Decibel moeten worden toegevoegd (Noord-Holland en Utrecht). In deelgebied Oost-Noord is nog meer capaciteit nodig.

3e Landelijke DAB+net deels opgeofferd
De resterende capaciteit wordt verkregen uit het derde landelijke DAB+net, dat per 2017 uitgerold gaat worden. Dit net kent dezelfde indeling als het bovenregionale kavel en zendt dus uit op meerdere kanalen, waardoor er per regio verschillende radiostations op uit kunnen zenden. In de Randstad gaat uitgezonden worden op kanaal 8C en in Oost-Noord Nederland op kanaal 8C.

Het resterende (en overgrote) deel van dit derde landelijke DAB+net zal geveild worden. [Radiowereld.NL]