Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vlaanderen: Beheer DAB+-netwerk VRT naar Broadcast Partners?

De kans is groot dat Broadcast Partners uit Terneuzen vanaf volgend jaar het DAB+-netwerk van de Vlaamse publieke omroep VRT mag gaan bouwen en beheren. De Raad van State heeft onlangs het verzoek van huidige beheerder Norking om de aanbesteding te schorsen verworpen.

Eind vorig jaar startte de VRT de aanbesteding van haar ethernetwerken. In drie verschillende percelen werd FM, DAB+ en DVB-T op de markt gebracht. Het gaat om een opdracht van 10 jaar die op 5 maart 2019 ingaat. Daarnaast is er kans op verlenging met twee keer een jaar. In alle gevallen bevat de opdracht de bouw, exploitatie, bewaking en het onderhoud van de verschillende netwerken.

Voor het perceel DAB+ kwamen twee inschrijvingen binnen: Norkring, die het huidige DAB+-netwerk van de VRT (kanaal 12A) in beheer heeft en een commercieel DAB+-netwerk (kanaal 11A) exploiteert, en Broadcast Partners.

De aanbesteding vindt plaats basis van verschillende onderdelen. Naast prijs was dit technisch voorstel, innovatie en organisatie / programmamanagement. Wel telde prijs het zwaarst mee.

64% Goedkoper
Broadcast Partners diende echter een offerte in die een slordige 64% goedkoper was dan die van Norkring. En dus besloot de VRT na beoordeling van alle stukken om de opdracht te gunnen aan het Nederlandse bedrijf. Dit tot groot ongenoegen van Norkring, die dan ook een kort geding aanspande bij de Raad van State.

Volgens Norkring zou de offerte van Broadcast Partners “substantieel onregelmatig” zijn wegens een “abnormaal lage totaalprijs.” Daarnaast zou de VRT hebben nagelaten om een prijsonderzoek te doen en deze te motiveren. Ook wordt de VRT verweten dat gunningscriteria te summier zouden zijn uitgewerkt.

Schorsing afgewezen
De Raad van State verwierp echter het verzoek tot schorsing. Het prijsverschil met Broadcast Partners zou veroorzaakt worden doordat de twee netwerken compleet anders worden opgebouwd. Daarnaast is de Raad van State van mening dat er redelijkerwijze van mag uitgaan dat de VRT over de technische kennis beschikt om zich een beeld te vormen van de technische vereisten en de kostprijs van DAB-distributie.

De VRT heeft zich hierbij gesteund op een onderzoek naar de prijs waarvoor een gelijkaardige opdracht werd gegund in Nederland, alsmede op het vooruitzicht dat zij realistisch achtte op grond van haar eigen ervaring.

Ook het verwijt dat de gunningscriteria te summier zouden zijn uitgewerkt verwijt de Raad. In de aanvraag staat duidelijk wat er wordt verwacht en hoe de punten worden verdeeld.

De kans is groot dat de opdracht nu alsnog gegund gaat worden aan Broadcast Partners. Het zenderbedrijf uit Terneuzen laat in een reactie aan Radio.NL weten dat er inderdaad een offerte is ingediend, maar dat de tendervoorwaarden het niet toestaan om hier iets over te zeggen.

In Nederland beheert Broadcast Partners momenteel het DAB+-netwerk van de landelijke commerciële radiostations (11C), het bovenregionale netwerk van de regionale omroepen (6B, 7A, 8A en 9D) en het netwerk van MTVNL. [Radiowereld.NL]