Vlaanderen: 94 Aanmeldingen voor proefprojecten lokale DAB+

In Vlaanderen is grote interesse voor de aangekondigde proefprojecten voor lokale radio op DAB+. In totaal kwamen er 94 aanmeldingen binnen, zo meldt Radiovisie. Partijen hebben nu tot 1 december de tijd om een technische samenwerking te sluiten.

In september startte de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) met de inschrijvingsprocedure voor vijf proefprojecten voor lokale radio op DAB+, in elke provincie één. Hiervoor gaan de kanalen 10A, 10B, 10C en 10D ingezet worden.

Middels deze proefprojecten kan een aantal radiostations alvast ervaring opdoen met DAB+. Het is de bedoeling dat elk netwerk een deel van de provincie gaat dekken middels twee of drie antennes met een vermogen van 0,8 tot 1 kW. Welk deel er gedekt gaat worden en hoe hangt af van het ingediende proefproject.

West-Vlaanderen aan kop
Partijen hadden tot afgelopen vrijdag de tijd om een aanvraag te doen bij de VRM. In totaal kwamen er 94 aanmeldingen binnen. Dat betekent overigens niet dat er 94 radiostations hebben ingeschreven. Een klein aantal stations bedient een gebied dat op de grens van twee provincies ligt en dus voor beide provincies een aanvraag heeft ingediend.

West-Vlaanderen gaat aan kop met maar liefst 24 geïnteresseerden. Antwerpen en Oost-Vlaanderen volgen met elk 21 geïnteresseerden, gevolgd door Limburg met 15 geïnteresseerden en Vlaams-Brabant met 13 geïnteresseerden.

Alle inschrijvers hebben nu een lijst gehad met de geïnteresseerden per provincie. Nu hebben zij tot 1 december om gezamenlijk of per groep een technisch plan uit te werken. Dat wordt nog een flinke uitdaging, want voor een aantal provincies zijn teveel aanmeldingen om op één multiplex te gaan uitzenden en wordt het voor de VRM dus waarschijnlijk kiezen.

Vanaf februari in de lucht
Vergunningen worden uitgegeven voor een periode van een jaar, eventueel verlengbaar met drie of zes maanden. De eerste vergunningen gaan waarschijnlijk op 1 februari 2022 in.

In de tussentijd gaat de Vlaamse overheid verder met het uitwerken van een definitief plan voor lokale radio op DAB+. Hiervoor moet onder meer onderhandeld worden met Nederland en Frankrijk als buurlanden. Verwacht wordt dat dit proces nog minimaal twee jaar duurt. [RadioWereld.NL]