Search
Close this search box.

Nieuwe concurrentie laat Haagse zender ongemoeid

Het aantal luisteraars van Stads Radio 94 (Den Haag) is de afgelopen maanden verder doorgestegen tot ruim 110.000 Hagenaars per week. Daarmee heeft Stads Radio haar positie als grootste jongerenzender in de Haagse ether verder verstevigd. Zo blijkt uit het jongste luisteronderzoek uitgevoerd door bureau Intomart.

De komst van nieuwe concurrentie van de commerciele stations Veronica en Radio 538 is niet ten koste gegaan van de Haagse Stads Radio, maar van andere landelijke zenders.

In februari bleek al dat Stads Radio Rotterdam niet te lijden heeft onder de nieuwe concurrentie. Ook in de Maasstad bleven de lokale zenders marktleider. Met de jongste groei van Stads Radio 94 is het weekbereik in de leeftijdsgroep 13-34 jaar uitgekomen op bijna 50 procent (circa 80.000 Haagse luisteraars). Kortom: Stads Radio 94 bereikt wekelijks de helft van alle Haagse tieners, twintigers en dertigers. Uit het luisteronderzoek blijkt verder dat Stads Radio 94 bij uitstek een zender is voor middelbaar- en hoger opgeleiden.

Opvallend zijn de zeer hoge scores van de informatieve programma’s van Stads Radio 94. Zo behaalden de programmas De Haagse Dag en de talkshow en Lekker Belangrijk een zenderaandeel van 37 procent onder jongeren. Dit terwijl uit recente landelijke onderzoeken zou blijken dat de interesse van jongeren in nieuws en informatie afneemt.

Een overzicht van de dagbereiken: Radio West 20%, Sky Radio 16%,  Stads Radio 13%, Radio 1 13%, Radio 3 9%, Veronica FM 8%, RNN 7%, De resultaten zijn verkregen uit ad-hoc telefonisch onderzoek uitgevoerd door bureau Intomart onder 1050 Haagse respondenten (13 jaar of ouder) in week 13, 1998.

Alle cijfers hebben betrekking op de tijdvakken 06:00-24:00 uur ma-vrij. De resultaten van dit onderzoek zijn niet vergelijkbaar met uitkomsten van het Continue Luisteronderzoek (CLO) dat Intomart uitvoert in opdracht van ondermeer de NOS.