Radiostations bundelen hun krachten

De niet landelijke commerciele radiostations in Nederland hebben de vereniging NLCR (niet landelijke commerciele radio omroep) opgericht. Zij zal de belangen gaan behartigen van de commerciele omroepen die actie voeren op de lokale en regionale radiomarkt. Tot de oprichters behoren o.a. Rebecca Radio, Happy Radio, HOT Radio, Radio 8FM, SUN FM en City Radio.

Afgelopen woensdag 17 juni is er een hoorzitting geweest die ging over de toewijzing van de 33 FM en 7 AM frequenties. In totaal waren er 59 aanvragers die aanspraak maakten op de frequenties Daar heeft ook de NLCR, waar de Radiowereld al eerder over berichte, een voorstel gedaan en ingediend. Dit voorstel was eerder die dag ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. (de 7 leden van de NLCR hebben onderling de frequenties verdeeld, maar … dit voostel is nog niet definitief )

Op dit voorstel is, naar we vernamen, nu al gereageerd door omroepen die geen lid zijn van NLCR. Zij zijn het er niet mee eens. Het adres van het secretariaat van de Vereniging voor Niet Landelijke Commerciele Radio (VNLCR) is, omdat er nogal wat mensen interesse in hebben, VNLCR ( p/a: G.R. Vonk ) M.Heinekenplein 1204 1072 MN Amsterdam Tel: 020 66242 72

Bij de hoorzitting is met verbazing geluisterd naar de plannen van de commerciele clubs (Rebecca, 8FM enz). Zij krijgen op deze manier nagenoeg alle rest frequenties, en hebben in sommige gedeelte van Nederland weinig of geen concurrentie te vrezen als de uitgifte van frequenties volgens het door hen ingediende plan zal verlopen, een ongezond idee.

Er zijn ongeveer 33 FM “rest” frequenties, en 7 AM “rest” frequenties gevonden via het onderzoek dat is uitgevoerd door CBT-Broadcast partners en de NV NOZEMA. Dit zal de laatste uitgave van FM frequenties zijn door de overheid voordat de totale herindeling van de FM omroepband volgens “zero-base” zal plaatsvinden medio 2000. Deze frequenties zijn onder de onderstaande omroepen netjes verdeeld volgens dit plan.  ( Alle vermelde vermogens zijn E.R.P. ‘uitgestraald’  vermogens.)

 

MOGELIJKE OPTIES VOOR VERDELING ZOUDEN KUNNEN ZIJN:
8 FM (Gelderland)
Nijmegem
FM  92.10 Mhz (200 W)
Arnhem klein
FM  87.80 Mhz (250 W)
Ede
FM 101.90 Mhz (500 W)8FM (Brabant)
Eindhoven
FM 95.50 Mhz (250 W)
Tilburg
FM 93.10 Mhz (250 W)
Den Bosch
FM 97.40 Mhz (500 W)Happy Radio Alkmaar
Alkmaar
FM 104.70 Mhz (100 W)
Sun FM
Rotterdam
FM  87.60 Mhz (500 W) of
Rotterdam
FM 102.20 Mhz (1000 W)
Zoetermeer
FM  99.40 Mhz (50 W)
Gouda
FM 102.00 Mhz (1000 W)Hot Radio
Arnhem groot
FM  92.90 Mhz (2000 W)
Ruurlo
FM 100.20 Mhz (2000 W)
Hengelo (O)
FM  98.00 Mhz (500 W)
Hardenberg
FM  93.40 Mhz (800 W)City FM
Amsterdam
FM  98.30 MHz (1000 W)
N.B.
Sun FM laat alle verdere claims op andere frequenties vallen als zij een frequentie in de regio Rotterdam krijgen toegewezen.
Rebecca
Zwolle
FM  90.10 Mhz (800 W)
Leeuwarden
FM  91.20 Mhz (1500 W)
Groningen
FM  92.90 Mhz (1000 W)
Heerenveen
FM  95.50 Mhz (500 W)
Meppel
FM  95.70 Mhz (1000 W))Rebecca
Leeuwarden
FM  96.60 Mhz (1000 W)
Winschoten
FM  96.90 Mhz (400 W)
Sneek
FM  97.90 Mhz (800 W)
Drachten
FM  99.70 Mhz (1000 W)Rebecca
Ommen
FM  99.90 Mhz (1000 W)
Leeuwarden
FM 103.30 Mhz (1000 W)
Emmen
FM 103.80 Mhz (630 W)
Groningen
FM 104.40 mhz (100 W)
Buiten de NLCR is de SCEOZH (Stichting Commerciële Ether Omroep Zuid-Holland spreek uit skoeze) ook een grote aanvrager van diverse FM “rest” Frequenties.  Zij opteren ook voor een frequentie in de regio Rotterdam.
SCEOZH
Zoetermeer
FM  99.40 Mhz (50 W)Gouda
FM 102.00 Mhz (1000 W)
Haarlem
FM 104.30 Mhz (200 W)Haarlem
FM  91.30 Mhz (100 W)
Voor de middengolf is er een aanbieder die alle 7 AM frequenties claimt omdat zij een soort van file radio wil gaan maken. De aanbieder heet Radio Caroline (?) (betrokken hierbij is onderandere Bob Noakes oud technicus van de roemruchte zeezender Caroline). Zij   hoopt op korte termijn van start te gaan via de volgende AM frequenties. Vermogens  tussen haakjes in E.M.R.P.  Voor de goede orde, enkele van deze frequenties zijn ooit aan Holland FM toegwezen, maar zijn tot op heden niet in gebruik gesteld.
Echt (L)
1035 Khz (10 KW)
Utrecht
1332 Khz (2.18 KW)
Den Haag
1485 Khz (1 KW)Tilburg
1485 Khz (1 KW)
Amsterdam
1557 Khz (2.18 KW)Utrecht
1584 Khz (1 KW)
Leeuwarden
1602 Khz (1 KW)

Dan blijven er nog wat kleine frequenties over die naar eventuele gegadigden kunnen gaan. (waaronder Lelystad FM 89.30 Mhz (800 W)   Emmeloord FM  98.70 Mhz (800 W)

Deze verdere gegadigden zijn veelal lokale initiatieven zoals: Radio Gooi FM, Hoppa Radio (FM frequentie in de Achterhoek), Club FM Gouda, Ultra FM, Channel X, Delta 92 Nijmegen (wenst frequentie in Nijmegen), Frequent FM (wenst een frequentie in Arnhem), Oibibio (van de zoon van Gerrit Jan Hein, wil new-age muziek gaan uitzenden en willen derhalve een aantal FM frequenties in o.a. Amsterdam en Alkmaar), Radio Atlantisch, Amstel Radio (gaan ook binnenkort via DAB uitzenden), Stichting Media Promotie(minderheden radio voor Amsterdam voor Homo’s en Hetero’s, o.a. seks), Stichting omroep Zafer (minderheden radio, zend nu uit via diverse lokale omroepen), Benelux Media Promotions (Country FM), Radio Reflex (wil frequentie in Arnhem),” Radio Simone (het enige tegenwicht voor Rebecca in het noorden, wil een FM frequentie in Groningen en Emmen), Streekomroep Reclame Service Eindhoven (wil FM 95.50 Mhz in regio Eindhoven) enz.

Dit is slechts een willekeurige opsomming van overige mededingers naar de fel begeerde FM frequenties. Een aantal van deze omroepen heeft reeds aangegeven in beroep te gaan bij een eventuele afwijzing van een ether frequentie. De woordvoerder van Streekomroep Reclame Service Eindhoven (Dhr Vaassen) had nog een aardige suggestie voor Dhr Meuleman, voorzitter van de hoorcommissie: Geef ieder aanvrager, ongeacht het aantal aanvragen een (1) frequentie, allemaal een beetje pijn.

In het plan van de NLCR krijgt bijvoorbeeld Country FM -nu al op de kabel in Rotterdam, Gouda, Zoetermeer en Den haag- ook geen FM frequentie, en ook een station als New Dance Radio valt buiten de boot. Toch zal het moeilijk worden om, op plaatsen waarvoor meerdere aanvragen zijn ingediend (onder meer het geval in Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Ede), het iedereen naar de zin te maken. Volgens plan van de NLCR maken de zeven leden de frequenties nagenoeg op, zodat zij op deze manier de markt  behoorlijk dichttimmeren. Aardig detail in deze is dat bij de groep van de NLCR uitgevers betrokken zijn (VNU en de Noordelijke Media Groep zijn hoofd spelers in deze), die ook al op ander wijze betrokken zijn bij commerciële omroepen, en die op deze manier hun invloed proberen te vergroten op de advertentie markt.

Vraag is: is dit wel zo’n goed plan ?
In totaal waren er op de hoorzitting van 17 juni jl. 59 aanvragers voor een of meerder frequenties. Het plan van de NLCR lijkt dan ook erg ondemocratisch en erg egocentrisch. De “eerst wij,  en dan de rest” theorie. Op deze manier is er weinig concurrentie voor de nieuwe en bestaande commerciële te verwachten. Immers de VNU die ondermeer via 8 FM (lees Stads­radio groep nu al in de regio Eindhoven; Den Bosch; Tilburg en Vught te ontvangen via een aantal lokale omroepen)  Keizerstad 97.7 radio (Lokale omroep Elst. Heteren, Bemmel en Gendt), en een belang in de HMG-groep (moedermaatschappij van RTL 4, RTL 5 en Veronica), en een belang in de VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) nu al een aardige partij meeblaast in Nederland media land.

Verder zijn de meeste leden van de NLCR op een of andere manier wel met elkaar bekend. Advocaten of woordvoerders die namens meerdere stations optreden bijvoorbeeld. Rebecca, SCEOZH of 8 FM, dat heeft -als hun plannen doorgaan- weinig meer met lokaal / klein regionaal Commercieël  te maken, als zij hun frequenties verkrijgen, Rebecca in het Noorden, 8 FM in Brabant en Gelderland en bijvoorbeeld SCEOZH in Zuid-Holland Bij elkaar is dit een nagenoeg landelijk dekkend net. Mogelijk gaan zij uit oogpunt van de commercie samenwerken (eventueel  vanuit winst oogmerk en herkenbaarheid onder een -1- sub-naam ?). Dat is waarschijnlijk niet echt de opzet geweest die de overheid voor ogen heeft gehad bij het toegeven in  de uitgave van FM ‘rest” frequenties voor niet landelijk commercieel gebruik. Zij wil volgens het artikel in de staatscourant van begin mei 1998 ook de kleine lokale en regionale omroep op commerciele basis een kans geven (eis is wel dat je niet meer dan 20% kabel aansluitingen hebt, hoe zit dat met Rebecca, die zijn in nagenoeg het hele gebied van NUON-Telekabel te ontvangen en dat zijn ongeveer 1,5 miljoen aansluitingen volgens diezelfde NUON-Telekabel), een kans die door het initiatief van de NLCR behoorlijk wordt getorpedeerd.

Mocht U een en ander nog eens willen nalezen, de overheid geeft een aantal boekwerken uit, onder andere over  het “zero-base” dat is uitgevoerd door TNO in opdracht van de Rijksoverheid, “Radio 2000” -een inventarisatie van de huidige FM omroepband- en het rapport  “Frequentie boek niet landelijke commerciele radio-omroep”.waarin de door commerciele omroepen aangedragen frequenties nader worden toegelicht. U kunt hiertoe contact opnemen met de H.D.T.P./ RDR  taakveld omroep postbus 450, 9700 AL  Groningen. tel 050 – 58 77 255.

Wilt u zelf nog iets aanvulling naar aanleiding van deze site dan kunt u een e-mail sturen naar De Radiowereld (Einde ingezonden bericht)
29 april   Bekendmaking tijdelijke verdeling extra frequenties voor 1998 niet-landelijke commerciele radiostations

De Hoofddirecteur Telecommunicatie en Post maakt, in vervolg op de “Bekendmaking extra frequenties voor niet-landelijke commerciele radiostations” in de Staatscourant van 9 januari 1998, het volgende bekend.

De Minister van Verkeer en Waterstaat zal overgaan tot de tijdelijke toewijzing van etherfrequenties aanniet-landelijke commerciële radio-organisaties. Het gebruiksrecht op deze frequenties zal verleend worden tot 1 september 2000 of zoveel eerder als de voor commerciele radio-omroep beschikbare etherfrequenties zullen worden herverdeeld na de herplanning van de FM-omroepband.

1. Voor verdeling in aanmerking komende frequenties De volgende frequenties komen, elk afzonderlijk en losstaand van elkaar, voor verdeling in aanmerking: FM-frequenties Rotterdam 87.6 MHz, Arnhem 87.8 MHz, Lelystad 89.3 MHz, Zwolle 90.1 MHz, Leeuwarden 91.2 MHz, Haarlem 91.3 MHz, Nijmegen 92.1 MHz, Arnhem 92.9 MHz, Groningen 92.9 MHz, Tilburg 93.1 MHz, Hardenberg 93.4 MHz, Eindhoven 95.5 MHz, Heerenveen 95.5 MHz, Meppel 95.7 MHz, Leeuwarden 96.6 MHz, Winschoten 96.9 MHz, Den Bosch 97.4 MHz, Sneek  97.9 MHz, Hengelo 98.0 MHz, Amsterdam 98.3 MHz, Emmeloord 98.7 MHz, Zoetermeer 99.4 MHz, Drachten 99.7 MHz, Ommen 99.9 MHz, Ruurlo 100.2 MHz, Bennekom 101.9 MHz, Gouda 102.0 MHz, Rotterdam 102.2 MHz, Leeuwarden 103.3 MHz, Emmen 103.8 MHz, Haarlem 104.3 MHz, Groningen 104.4 MHz, Alkmaar 104.7 MHz.

Laag vermogen AM-frequenties: Echt 1035 kHz, Utrecht 1332 kHz, ‘s-Gravenhage 1485 kHz, Tilburg 1485 kHz, Amsterdam 1557 kHz, Utrecht  1584 kHz, Leeuwarden 1602 kHz.

De technische parameters van deze frequenties zijn opgenomen in het zogenoemde “Frequentieboek niet-landelijke commerciële radio-omroep” dat uitsluitend schriftelijk kan worden aangevraagd bij: Rijksdienst voor Radiocommunicatie Taakveld Omroep Postbus 450 9700 AL Groningen. Aan de hand van de gegevens van dit “Frequentieboek niet-landelijke commerciele radio-omroep” kunnen vervolgens tot en met 31 mei 1998 per frequentie waarvoor belangstelling bestaat aanvragen worden ingediend voor de toewijzing van een frequentie, waarbij met redenen wordt aangegeven waarom juist de aangevraagde frequentie(s) de belangstelling van de aanvrager heeft/hebben.

Per genoemde locatie wordt ten hoogste een frequentie aan een partij toegewezen. De aanvragen voor afzonderlijke frequentiesdienen schriftelijk te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie op bovengenoemd adres, vergezeld van de onder punt 4 genoemde gegevens.

2. Niet-landelijke commerciele radio-omroep
De beschikbare frequenties zullen worden verdeeld onder niet-landelijke commerciële radio-organisaties. Als een niet-landelijke commerciële radio-organisatie wordt ten behoeve van deze tijdelijke verdeling beschouwd: de (commerciele) radio-organisatie, welke beschikt over toestemming van het Commissariaat voor de Media op grond van de Mediawet van na 24 april 1996 om als commerciele omroepinstelling een radioprogramma te mogen verzorgen door middel van aardse zenders, die een eigen radioprogramma uitzendt of wil gaan uitzenden en waarbij het bereik van de radio-organisatie als geheel maximaal 20 % van het totaal aantal kabelaansluitingen in Nederland bedraagt. De hier gehanteerde omschrijving van niet-landelijke radio-organisaties beoogt mede, en zal dan ook zodanig worden toegepast, landelijke radio-organisaties van de verdeling uit te sluiten. Hetzelfde geldt voor landelijke radio-organisaties die, in strijd met de bedoeling van deze verdeling, door middel van mogelijke constructies zoals het hanteren van vensterprogramma’s of raamprogramma’s binnen de regeling willen vallen.

3. Selectie
Bij de toewijzing van het recht op het gebruik van de te verdelen frequenties aan de aldus afgebakende niet-landelijke commerciele radio-organisaties zal betekenis worden toegekend aan de belangen van partijen die reeds op de datum van aankondiging van deze frequentieverdeling, 9 januari 1998, op de markt voor niet-landelijke commerciele radio actief waren boven de belangen van die partijen die, wellicht naar aanleiding van de aankondiging van deze verdeling, nadien als zodanig actief zijn geworden of nog willen worden.

Actief zijn
De frequenties zijn primair bedoeld voor partijen die voor 9 januari 1998 met een eigen radioprogramma via de kabel uitzonden en heden nog steeds via de kabel uitzenden.

Actief binnen het verzorgingsgebied van de aangevraagde frequentie
De frequentie wordt toegewezen aan die aanvrager die op 9 januari 1998 met een eigen radioprogramma in het dekkingsgebied van de aangevraagde frequentie via de kabel uitzond en heden daar nog steeds uitzendt.
Meerdere actieve partijen binnen het verzorgingsgebied van de aangevraagde frequentie
Wanneer meerdere partijen aan dit criterium voldoen wordt het recht op gebruik van de betreffende frequentie verleend aan de aanvrager die het grootste aandeel behaalt op de relevante luisteraarsmarkt. Blijkt het op basis hiervan, om welke reden dan ook, onmogelijk een onderscheid aan te brengen, dan is het gemiddelde bedrag aan aantoonbare ontvangen inkomsten uit reclame en sponsoring per maand, berekend over de laatste drie maanden van 1997, doorslaggevend. Levert dit criterium geen onderscheid tussen de aanvragers op, dan wordt de hoogte van de aantoonbaar gepleegde investeringen in de opbouw van het radiostation en het programma als toetssteen gebruikt. Levert ook dit criterium geen onderscheid tussen de aanvragers op, dan zal toewijzing plaatsvinden aan de aanvragende niet-landelijke commerciële radio-organisatie die het hoogste vrijwillig bod heeft uitgebracht op het recht op het gebruik van de betreffende frequentie.

Geen partijen actief binnen het verzorgingsgebied van de frequentie
Indien er geen radio-organisatie een aanvraag heeft ingediend voor het gebruik van een bepaalde frequentie die al ver 9 januari 1998 in het gebied dat door de frequentie wordt bestreken met een eigen programma via de kabel te horen was en nog te horen is, dan zal het gebruik op die frequentie worden toegewezen aan die aanvrager die voor 9 januari 1998 actief was en nog steeds is met het exploiteren van een niet-landelijk commercieel radiostation binnen het Cebuco-gebied waarin de opstelplaats van de gevraagde frequentie is gelegen en/of in een of meer van de aan het betreffende Cebuco-gebied direct grenzende Cebuco-gebieden. In het geval er meerdere aanvragers zijn die aan dit criterium voldoen, dan wordt het recht op gebruik van de betreffende frequentie verleend aan de aanvrager die het grootste aandeel behaalt op de relevante luisteraarsmarkt. Blijkt het op basis hiervan, om welke reden dan ook, onmogelijk een onderscheid aan te brengen, dan is het gemiddelde bedrag aan aantoonbare ontvangen inkomsten uit reclame en sponsoring per maand, berekend aan de hand van de laatste drie maanden van 1997, doorslaggevend. Levert dit criterium geen onderscheid tussen de aanvragers op, dan wordt de hoogte van de aantoonbaar gepleegde investeringen in de opbouw van het radiostation en het programma als toetssteen gebruikt. In het geval dat de toepassing van deze criteria niet leidt tot de verdeling van een bepaalde frequentie aan een aanvrager die daarvoor in aanmerking kan komen, dan zal toewijzing plaatsvinden aan de aanvragende niet-landelijke commerciele radio-organisatie die het hoogste vrijwillig bod heeft uitgebracht op het recht op het gebruik van de betreffende frequentie.

Geen partij actief in (aangrenzend) Cebucogebied van de opstelplaats van de frequentie
Indien er geen partij actief is in het Cebucogebied waarin de opstelplaats van de betreffende frequentie is gelegen of in een daaraan grenzend Cebucogebied dan zal toewijzing plaatsvinden aan de aanvragende niet-landelijke commerciële radio-organisatie die het hoogste vrijwillig bod heeft uitgebracht op het recht op het gebruik van de betreffende frequentie.

4. Bij de aanvraag te overleggen gegevens
Teneinde de hiervoor aangegeven selectie van aanvragers te kunnen toepassen dienen de aanvragen vergezeld te gaan van de navolgende gegevens: * toestemming van het Commissariaat voor de Media op grond van de Mediawet van na 24 april 1996 om als commerciële omroepinstelling door middel van aardse zenders een radioprogramma te mogen verzorgen; * gegevens waaruit blijkt sinds wanneer en waar de aanvrager actief is op de markt voor niet-landelijke commerciele radio. De geografische aanduiding van de activiteiten van de aanvrager dient te geschieden conform de indeling in verzorgingsgebieden zoals deze per 1 januari 1998 wordt gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Courantenpubliciteit (Cebuco) te Amsterdam; * een door een accountantsverklaring ondersteunde opgave van het totaal aantal kabelaansluitingen waarover de aanvrager beschikt op het moment van aanvraag en het gebied waarin deze aansluitingen zich bevinden; * een door een accountantsverklaring ondersteunde opgave van de reclame-inkomsten die de aanvrager met het huidige programma op de voor de aangevraagde frequentie relevante luisteraarsmarkt de laatste drie maanden van 1997 behaald heeft; * een door een accountantsverklaring ondersteunde opgave van de gedane investeringen in de opbouw van het radiostation en het programma. * een goed uitgewerkt en onderbouwd businessplan  (inclusief financiering); * een vrijwillig bod op het recht op het gebruik van de aangevraagde frequentie uitgedrukt in centen per potentieel te bereiken luisteraar.

Vragen over het bovenstaande kunnen schriftelijk gesteld worden aan: Rijksdienst voor Radiocommunicatie Taakveld Omroep Postbus 450 9700 AL Groningen.

Of per email: De aanvragers zullen in juni 1998, voorafgaand aan de feitelijke frequentietoewijzing, in de gelegenheid worden gesteld de door hun ingediende aanvragen op een openbare bijeenkomst toe te lichten. Plaats en tijdstip van deze bijeenkomst zullen in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

De Hoofddirecteur Telecommunicatie en Post, drs. J.M.F. Diris

Gerelateerde berichten