VVD en D’66 tegen plannen Van der Ploeg. De discus…

VVD en D’66 tegen plannen Van der Ploeg. De discussie rondom de herindeling van de etherfrequenties heeft weer een interessante wending genomen, ten voordele van commerciële radio. Zo hekelde staatssecretaris De Vries (VVD) tijdens een VVD bijeenkomst in Boxtel het feit dat haar PvdA collega Van der Ploeg een deel van de tien commerciële FM-etherfrequentiepakketten wil ‘kleuren’; dat wil zeggen invloed wil uitoefenen op de invulling ervan. Ook kamerleden Nicolai (VVD) en Bakker (D’66) stellen dat er geen bemoeibeleid door de overheid mag worden gevoerd bij de verdeling van commerciële frequentiepakketten. Zij weerleggen het argument van Van der Ploeg om te streven naar een pluriform en cultureel verantwoord radiolandschap met het feit dat dit een publieke taak is. Radio 1 tot en met 5 zijn er namelijk om cultuurradio te bedrijven. Bovendien creëren de huidige commerciële zelf al een veelzijdig aanbod. Radio 538 maakt immers hele andere radio dan 10 Gold of Sky Radio. De discussie over de toekomst van commerciële radio duurt voort. (Radio 538)