Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Discussie over subsidie radio

Radio Rijnwoude en de gemeente Rijnwoude liggen met elkaar in de clinch over de verstrekking van een gemeentelijke bijdrage. De lokale omroep die binnenkort de lucht ingaat, vindt dat ze jaarlijks recht heeft op 14.000 gulden. Burgemeester en wethouders weigeren dat bedrag te betalen. Dat blijkt uit een stevige briefwisseling in de afgelopen weken.

Toen Radio Rijnwoude de afgelopen jaren dong naar een zendmachtiging, lieten de radio-amateurs geregeld weten dat zij niet bij de gemeente om subisdie zouden aankloppen. Een meerderheid in de raad zag die bui namelijk al hangen en gaf mede daarom de voorkeur aan het verlenen van de zendmachtiging aan de andere lokale omroep: Radio 91.6. Deze bestaande radio-omroep had Rijnwoude immers nog nooit om subsidie gevraagd. Uiteindelijk besloot het Commissariaat voor de Media dat Radio Rijnwoude de zendmachtiging krijgt en dat 91.6 dus met het uitzenden moest stoppen. Nog voordat de eerste programma’s vanuit de studio aan het Frederik van Eedenplein in Hazerswoude-Rijndijk zijn te beluisteren, laaien de discussies over een gemeentelijke subsidie aan Radio Rijnwoude op.

Het bestuur van Radio Rijnwoude geeft toe dat het eerder zei geen beroep te doen op gemeentelijke subsidies. Maar er is iets veranderd. Sinds vorig jaar verstrekt het Rijk twee gulden per huishouden aan gemeenten. Dat geld is bedoeld voor de lokale omroepen. Gemeenten zijn echter nog niet verplicht om dat geld door te sluizen. Radio Rijnwoude wijst B en W op de ’morele verplichting’ om de lokale omroep te steunen en verzoekt de 14.000 gulden jaarlijks aan de omroep te geven.

In een vorige week verstuurde brief aan de lokale omroep schrijven B en W nog eens dat ze geen subsidie geven omdat ze niet verplicht zijn het ontvangen geld aan de lokale omroep te verstrekken. Als het gemeentebestuur dat geld nu toch vrijmaakt uit de begroting, leidt dat vrijwel zeker tot een verhoging van de OZB. B en W vinden dat de omroep zich voor een bijdrage maar tot de minister moet wenden.

Radio Rijnwoude betreurt de opstelling van de gemeente. ,,Wij kunnen ons al heel lang niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente – zelfs in het jaar van de vrijwilligers – geen enkele bereidheid heeft op welke manier dan ook mee te helpen aan de totstandkoming van dit initiatief.’’

Een woordvoerster van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (Olon) geeft beide partijen gelijk in hun uitleg van de verstrekking van de subsidie. ,,Het gaat om extra gelden die de gemeenten van het Rijk hebben gekregen voor de lokale omroepen. Wij vinden dat ze het dan ook moeten geven. Maar ze zijn het niet verplicht. Gemeenten gaan hier verschillend mee om. Ze krijgen allemaal een brief van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die uitlegt wat de bedoeling is van de extra gelden van het Rijk.’’ Volgens haar worden gemeenten in de toekomst wel verplicht het geld naar de lokale omroepen door te sluizen. (Leidsch dagblad)

Gerelateerde berichten