Zoeken
Sluit dit zoekvak.

GEDONDER OM DE UTRECHTSE ETHER

Een tijdje geleden heeft het commerciële radiostation Sun FM de etherfrequentie 99,3 FM (Utrecht) in gebruik genomen. Echter, Midstad Radio Utrecht is daar niet bepaald blij mee, en stuurde een boze brief aan het ministerie. En deze brief was behoorlijk pittig.

Wat is er precies aan de hand?
In het kader van de experimenten die er nu zijn, is er in Utrecht een zender in gebruik genomen op 99.3 FM. Sun FM is een niet-landelijk radiostation dat zich in eerste instantie op de Rijnmond richtte. Midstad Radio vind echter dat zij ook recht hebben op een etherfrequentie in Utrecht, en winden zich dus nu op over het feit dat Sun nu wel een frequentie heeft en Midstad niet. Ze brengen dit als volgt onder woorden: “Midstad Radio maakt als 12 jaar radio voor Utrecht. Illegaal en later legaal via de kabel en nog is er geen uitzicht op een etherfrequentie. Midstad is er voor Utrecht en SUN voor Rotterdam. Haal SUN FM uit de ether en geef Midstad dat plaatsje waar het al 12 jaar op wacht.”

Midstad gebruikt ook het volgende argument: “De belofte van de overheid om op 1 september 2000 te komen tot een veiling is niet nagekomen. Midstad Radio als lid van de VVR heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat proberen te overtuigen van de problemen die ontstaan met de toestemming voor Experimenten en Optimalisaties in het kader van ZeroBase. Het doen van experimenten met niet-landelijke frequenties stuit op veel bezwaren.”

Broadcast Partners is het niet geheel eens met deze insteek, getuige hun reactie: “Tussentijds zijn vele andere experimentenfrequenties in bedrijf gesteld, zonder dat dit leidde tot een fel protest, als nu tegen de Utrechtse testfrequentie. Kennelijk richt het bezwaar van VVR en/of Midstad Radio – het is niet duidelijk, of hier nu het belang van VVR, of het belang van Midstad in het geding wordt gebracht – zich expliciet tegen dit laatste experiment op het moment dat deze daadwerkelijk in gebruik is genomen, terwijl men reeds sinds de eerste helft van vorig jaar weet, dat dit zou gaan gebeuren. Wij verbazen ons er dus enigszins over, dat men zich er nu ineens zo over opwindt.

Midstad bevestigd dat ze al langer van de plannen op de hoogte waren, maar geeft wel aan dat ze hier eerder over zijn begonnen: “Vanaf het moment dat we wisten dat Broadcast Partners en SUN FM ermee bezig waren hebben we protestbrieven gezonden. De info hadden we via via ontvangen en nagevraagd bij Broadcast Partners. Die konden het verhaal bevestigen.”

Broadcast Partners motiveert de in gebruik neming van de zender als volgt: “De zender Utrecht 99,3 MHz maakt deel uit van een serie experimenten ten behoeve van de zerobase herverdeling en de afgifte van de experimenteervergunning voor deze frequentie is reeds lange tijd geleden overeengekomen tussen operators en overheid. Ofschoon de toestemming dus reeds lang bestond, heeft Broadcast Partners de frequentie om technische redenen pas eind december in gebruik genomen.

Zelfs al zou het programma van Sun FM niet meer op 99,3 MHz in Utrecht worden uitgezonden, dan betekent dit niet dat deze frequentie beschikbaar zou zijn voor Midstad Radio. Voor experimenten moeten eenvoudigweg programma’s worden gebruikt, die reeds in de ether aanwezig zijn. De experimentenzender stoort de hoofdfrequentie in meer of mindere mate, afhankelijk van de wijze van synchronisatie; omgekeerd geldt datzelfde. Tussen de eigenaar van de regulaire vergunning en de operator, die de experimentenvergunning gebruikt, moeten dus duidelijk afspraken bestaan. De experimenten zijn dus in alle gevallen samenwerkingsprojecten tussen zenderoperator en de makers van het radioprogramma. Hierbij merken wij nog op, dat juist de variatie in synchronisatie de belangrijkste component is van het experiment.

Indien het (…) mogelijk zou zijn, dan zou Broadcast Partners graag een of meerdere experimentenfrequenties in gebruik nemen met bijvoorbeeld het programma van Midstad Radio. Het kader hiervoor ontbreekt echter en relevante experimenten, die los staan van de synchronisatietechnieken, liggen niet voor de hand. Het verdelingsmechanisme voor frequenties is niet het domein van een zenderoperator, maar dat van de overheid. Die laatste is weer aan wetten, regels en beleid gebonden. Hierover hebben wij met de heer van Boven verschillende malen van gedachten gewisseld.

Midstad geeft aan dat er vrije frequenties zijn in Utrecht (98.5 MHz, 88.7 MHz en 103.4 MHz), maar heeft weinig hoop dat deze in gebruik kunnen worden genomen.

Broadcast Partners heeft duidelijk begrip voor Midstad (en de VVR). “Wij hebben sympathie voor het streven van de VVR om zo snel mogelijk FM-frequenties in gebruik te kunnen nemen en hebben de wensen van de vereniging aangaande modificatie van de voor niet landelijke FM stations bedoelde frequentieruimte dan ook steeds krachtig ondersteund. Bovendien zet Broadcast Partners zich in voor een zo spoedig mogelijke verdeling van een maximale hoeveelheid frequentieruimte. De experimenten zijn juist voor dat laatste van vitaal belang. Zonder (N)SFN techniek was er immers veel minder ruimte te verdelen geweest en naar onze mening zou dat nu juist de kansen op frequenties van de categorie radiostations, als verenigd in de VVR, sterk hebben verminderd. Zo bekeken, zijn de experimenten zelfs van het grootste belang voor de VVR.”

Midstad reageert echter niet alleen tegen de overheid, maar ook tegen de zenderoperators:“De lobby tussen Broadcast Partners en SUN FM schijnt goed te werken. (…) Bedankt overheid voor de manier waarop u met de verdeling en uitgifte van etherfrequenties omgaat. Het schijnt niet door te dringen dat de zenderoperators een spelletje spellen met de ambtenaren en politici. Als straks de veiling gaat beginnen zeggen de stations dat ze geïnvesteerd hebben in tijdelijke frequenties en hier zal de politiek weer gevoelig voor zijn.”

Broadcast Partners reageerde als volgt:
“Met “De lobby tussen Sun FM en Broadcast Partners schijnt goed te werken” en “Het schijnt niet door te dringen dat de zendoperators een spelletje spelen met de ambtenaren en politici” plaatst de schrijver het project onterecht in een suspecte hoek. De suggestie, die hier van uitgaat, onderbouwt Midstad Radio/VVR evenwel nergens in de brief. Welke spelletjes zouden er gespeeld moeten worden, welk belang zou een zenderoperator hebben om een partij te benadelen (Midstad Radio is een gewaardeerde klant van ons bedrijf, dus daar kan het in elk geval niet aan liggen), of waarom zou de overheid met verschillende maten willen meten? Een steekhoudende complottheorie zit er volgens ons niet in.”

Ondanks deze niet malse uitspraken van Midstad blijft Broadcast Partners erg begripvol:
“ De brief van Midstad Radio/VVR aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, (…) lezen wij als een noodkreet. Men wacht immers al geruime tijd op mogelijkheden om in de ether te gaan uitzenden en heeft al enkele keren gezien dat in het vooruitzicht gestelde herverdelingen van FM-frequenties opgeschoven zijn naar een later tijdstip, als gevolg van de complexiteit er van.”

De komende herverdeling van de etherfrequenties blijft dus de gemoederen bezig houden. Dit zal ongetwijfeld niet het laatste ‘gedonder’ zijn. Wordt vervolgd? (MvD)

SUN FM is ook om een reactie gevraagd, maar deze zender heeft helaas niet gereageerd.

Gerelateerde berichten