Search
Close this search box.

KRANTEN WINNEN AAN POPULARITEIT

Nederlander blijft fanatiek lezen ondanks opkomst internet

Bijna elke Nederlander leest de krant. Maar liefst 94% van de bevolking boven de 16 jaar zegt kranten te lezen. Daarmee heeft het traditionele nieuwsmedium geen terrein verloren aan internet. Integendeel: onder jongeren is de krant de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Uit het onderzoek dat uitgeverij Reader’s Digest door marktonderzoekbureau NFO Trendbox liet uitvoeren naar het leesgedrag van Nederlanders blijkt, dat driekwart van de jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar meer kranten is gaan lezen. De beschikbaarheid van de gratis kranten Sp!ts en Metro in het openbaar vervoer speelt hierbij een belangrijke rol.

Van de mensen die in de afgelopen drie jaar minder kranten zijn gaan lezen (18%), geeft de helft als belangrijkste oorzaak de toenemende drukte op het werk en in de gezinssituatie. Per week leest 57% van de bevolking 6 tot 7 keer een krant. De regionale dagbladen blijken veruit het populairst te zijn, vooral bij 65-plussers en mensen die woonachtig zijn in de zuidelijke provincies. Bij het lezen van de krant, krijgt het regionale nieuws de meeste aandacht (34%), gevolgd door binnenlands nieuws (21%). Overlijdensberichten winnen het in populariteit van artikelen over politiek. Over het algemeen wordt de krant in 20 minuten tot een half uur gelezen. Nederlanders lezen de krant bij voorkeur ’s morgens (41%) en het liefst thuis (84%).

Oele Steenks, hoofdredacteur van Reader’s Digest: “Een meerderheid is positief over de informatie op internet, maar men hecht nog steeds aan de traditionele media. Meer dan de helft zou de krant niet willen missen en kan zich ook geen leven zonder boeken voorstellen. Eén op de twee Nederlanders hecht er belang aan dat de tijdschriften blijven bestaan. Terwijl er over het algemeen nog steeds veel gelezen wordt in Nederland, zegt 46% dat zij eigenlijk meer zouden willen lezen dan ze op dit moment doen.”

Boeken
Ook op het lezen van boeken heeft de komst van internet geen grote invloed gehad. Driekwart van de Nederlandse bevolking zegt nog wel eens een boek te lezen. 40% geeft aan minimaal wekelijks een boek te lezen en soms zelfs dagelijks. Gemiddeld leest de Nederlander 21 boeken per jaar. Zware lezers komen zelfs aan 35 tot 36 boeken per jaar. Opvallend is dat deze zware lezers vooral in de grote steden wonen en dat het hier met name de beneden modale inkomensgroepen betreft. Bijna driekwart van de boeken wordt in de avonduren gelezen. 22% van de bevolking geeft daarnaast vrije dagen en de vakanties aan als geschikte dagen. Nederlanders lezen voornamelijk voor de ontspanning (73%), voor vrouwen gaat dit iets meer op dan voor mannen. Bij mannen ligt de nadruk van het lezen op het voeden van specifieke interesses in bepaalde onderwerpen. De tijd die gemiddeld aan het lezen van een boek wordt besteed is licht gedaald ten opzichte van een aantal jaar geleden. Overigens is voor 76% van de Nederlandse lezers drukte en vrije tijd die besteed wordt aan andere zaken, de reden waarom er minder vaak een boek wordt gepakt.

Internet
Inmiddels is 46% van de Nederlandse bevolking wel eens online geweest. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar vormen de grootste groep internetgebruikers. Slechts 5% van de 65-plussers zegt bekend te zijn met internet. Eenderde van de gebruikers is meermalen per week online, gemiddeld gedurende 58 minuten per keer. Van de mannen is meer dan de helft online tegen 38% van de vrouwelijke bevolking. Vrouwen surfen gerichter om onderwerpen te vinden die hun specifieke interesse hebben en ter ontspanning. Mannen gebruiken internet voor algemene en specifieke interesses in relatie met hun beroep of vak. Van de mensen die wel eens online zijn, vindt het merendeel het verzamelen van informatie via internet makkelijker dan via de krant. Daarbij vindt 56% dat de kwaliteit van de informatie op internet steeds beter wordt. Voor bijna driekwart van de bevolking dient internet niet als bron voor het dagelijks nieuws. Een vergelijkbaar percentage zegt dat internet ook niet ten dele de functie van de krant heeft overgenomen. Hoe belangrijk het medium echter in haar relatief jonge bestaan is geworden blijkt uit het feit dat een kwart van de Nederlanders die online zijn, het internet niet meer zou willen missen.

Tijdschriften
Net als bij de andere media ligt ook de frequentie van het lezen van tijdschriften in Nederland hoog: 87% leest regelmatig een tijdschrift, waarvan 39% te kenmerken is als zware lezers (2 tot 3 keer per week). In tegenstelling tot de leesfrequentie van boeken, besteden 50- en 60-plussers minder tijd aan het lezen van tijdschriften. Een kwart van deze groep zegt zelfs nooit een tijdschrift te lezen. Evenals bij de leesdichtheid van boeken, worden tijdschriften meer gelezen door vrouwen dan door mannen. De beneden modale inkomensgroepen lezen meer tijdschriften dan de boven modale inkomensgroepen. De man richt zich hierbij meer op de special interest bladen, terwijl de voorkeur van de vrouw uitgaat naar vrouwenbladen. Een tweede plaats is bij de mannen weggelegd voor de sportbladen en bij vrouwen voor de roddelbladen. Over het algemeen kan gezegd worden dat vrouwen en jongeren voornamelijk lezen voor de ontspanning, terwijl de meeste mannen lezen om bij te blijven in hun vak. Aan het lezen van tijdschriften wordt gemiddeld twee keer zoveel tijd besteed als aan het lezen van de krant. Meer dan de helft van de tijdschriften worden ’s avonds en thuis gelezen. 12% van de Nederlanders geeft er de voorkeur aan tijdschriften in het openbaar vervoer te lezen. Slechts 5% geeft aan dat de komst van internet ervoor heeft gezorgd dat zij geen tijdschriften meer lezen.

Over Reader’s Digest
Reader’s Digest is een internationale uitgeverij die in 1922 werd opgericht in de Verenigde Staten met de publicatie van het gelijknamige tijdschrift. In Nederland is het tijdschrift bekend als Het Beste. Dit tijdschrift is uitgegroeid tot het grootste ter wereld met 48 edities en 100 miljoen lezers wereldwijd. Inmiddels is The Reader’s Digest Association Inc. een vooraanstaande uitgeverij met een compleet assortiment aan onderhoudende en informatieve producten als boeken, muziekcollecties, videoproducten, audioboeken, special interest bladen en multimedia producten. De Nederlandse vestiging van de uitgeverij laat regelmatig een onderzoek uitvoeren over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen die de lezers aanspreken. (Reader’s Digest)

Gerelateerde berichten