Search
Close this search box.

Media-promovendus in Nijmegen.

Op dinsdag 16 januari promoveerde Drs. H. Westrik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met een proefschrift dat de titel draagt; “de verklaring van het gebruik van lokale radio” en gaat over de betrokkenheid van publiek bij lokale en regionale omroep.

In het persbericht van de universiteit lezen we: Lokale en regionale media – zoals regionale dagbladen en omroepen, lokale omroepen en huis-aan-huisbladen – zorgen er niet voor dat hun publiek zich meer betrokken gaat opstellen op lokaal niveau. Ook is het niet zo dat maatschappelijke betrokkenheid een positief effect heeft op het gebruik van lokale en regionale media.

Maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau en het gebruik van lokale media hebben weinig met elkaar te maken. Dit concludeert H. Westerik, communicatiewetenschapper aan de KU Nijmegen in zijn proefschrift. Daarom moet de bestaande communicatiewetenschappelijke theorievorming met betrekking tot lokale media en maatschappelijke betrokkenheid, die van een wisselwerking uitgaat, worden herzien. Henk Westerik (Ooij) verricht sinds 1999 bij de vakgroep communicatiewetenschap onderzoek naar de effecten van een massamediale campagne gericht op het stoppen met roken. (Hofstad)

Gerelateerde berichten